Nieuwe kat in de zak van Woonbron?

31 augustus 2018

 

 

Geacht college,

Kees Jonker, een journalist die schrijft over Rotterdamse woningcorporaties, verhaalt in een blog dat een nieuwe miljoenenstrop dreigt voor Woonbron. Na het debacle met de SS Rotterdam, waar deze Rotterdamse woningcorporatie een kwart miljard mee verloor, gaat het dit keer om de fusie met Humanitas Huisvesting, beweert Jonker. Woonbron kwam met Humanitas die de in financiële problemen verkeert een fusie overeen. In totaal kan via de steun van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zo’n 2500 bejaardenwoningen van het noodlijdende Humanitas geholpen worden. Nu wil echter het Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis bij minister Ollongron aan de orde stellen of de financiële steun van het WSW wellicht niet veel te ruim is. Mocht dit zo zijn dan is het directe effect dat Woonbron veel minder geld gaat krijgen bij de overdracht van Humanitas. 13 september aanstaande wordt deze zaak in de kamer behandeld.

Zeer terecht maken velen waaronder Kees Jonker die dit nu in zijn blog aan het licht brengt, zich zorgen wat een dergelijk financieel debacle betekent voor de fusie die Woonbron met Humanitas aangaat. Ook 50PLUS Rotterdam is door de berichtgeving uitermate gealarmeerd. Het staat 50PLUS Rotterdam nog scherp op het netvlies wat voor een gerommel en gedonder de hele situatie rond de 112 ouderenwoningen op de Oosterflank van Humanitas in de Raad veroorzaakte. De zeer slechte informatie en communicatie van het college veroorzaakte verhitte debatten en uiteindelijk werd de redding door het college toch wel erg gezocht in de redding door Woonbron.

Waar zeker gekeken zal moeten worden wat een lagere financiële rijkssteun betekent voor Woonbron en daarmee direct wat dit betekent voor haar huurders is voor 50PLUS Rotterdam de ouderenhuisvesting een onderwerp dat zich bij 50PLUS Rotterdam als ouderenpartij in een warme belangstelling mag verheugen. 50PLUS Rotterdam maakt zich dan ook grote zorgen als er 2500 seniorenwoningen van Humanitas in gevaar zijn omdat een eventuele fusie met Woonbron op losse schroeven dreigt te komen staan. Mocht de fusie tussen Humanitas en Woonbron niet doorgaan is het wonen van veel Rotterdamse ouderen dan nog wel zeker?

50PLUS Rotterdam staat pal voor de huisvesting van ouderen in een rustige en vertrouwde woonomgeving. De betrokkenheid van 50PLUS Rotterdam bij de Evenaar is daarvan een goed voorbeeld. Om niet nieuwe debacles te krijgen wil 50PLUS Rotterdam nu reeds acties van het college zodat een dergelijke vertoning zoals die in het voorjaar heeft voorgedaan bij de Evenaar zich niet gaat herhalen.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college op de hoogte van de fusie tussen Humanitas en Woonbron?
  2. Is het college op de hoogte van de twijfels die er in de Tweede Kamer leven over de steun uit het WSW?
  3. Heeft het college al contact gehad met de fusiepartijen om deze zaak te bespreken?
  4. Kan het college zeggen welke gevolgen het niet doorgaan van de fusie heeft voor de ouderenhuisvesting in Rotterdam en de Evenaar in het bijzonder?
  5. Is er al met Humanitas gesproken over een scenario indien de fusie niet doorgaat?
  6. Is het college bereid de fusie op andere wijze te ondersteunen of te faciliteren?

 

 

Delen via: