Niet publieke (?) informatie voor raadsleden

7 juni 2022

Geacht college,

 

In het recentelijk in gebruik genomen IBABS, het onafhankelijk board meeting platform, worden gemeenteraads- en burgerraadsleden van documenten voorzien, die verondersteld worden ‘niet publiek’ te zijn. Het betreft informatie van uiteenlopende aard. Variërend van een agenda voor de welstandscommissie tot uitnodigingen voor een boswandeling of een lunchlezing bij de provincie Zuid-Holland.

Het is voor 50PLUS Rotterdam volstrekt onduidelijk op grond waarvan de door het college verstrekte informatie de status van ‘niet publiek’ krijgen en wat de consequenties daarvan zijn.

Daarom heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen:

  1. Kan de wethouder uitleggen waarom deze informatie wordt verondersteld niet openbaar te zijn?
  2. Welke weigeringsgronden kunnen daarvoor worden aangevoerd?
  3. Welke maatregelen neemt de wethouder indien door raadsleden deze informatie zou worden gedeeld met derden?
  4. Hoelang blijft de status ‘niet publiek’ van kracht?
  5. Mocht de status ‘niet publiek’ niet langer gelden, krijgen raadsleden daarover dan een melding?
  6. Is de wethouder het met 50PLUS Rotterdam eens dat het merkwaardig, van weinig transparantie getuigend en een tikkeltje betuttelend is om op deze wijze vermeend ‘niet publieke’ informatie aan raadsleden te verstrekken?

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.