Nadere informatie over cijfers uit de voortgangsrapportage Woonvisie 2030, editie2020

22 november 2021

Geacht college,

De voortgangsrapportage Woonvisie 2030, editie 2020 welke in de raadsvergadering van 11 november 2021 is behandeld en waarbij een aantal moties van 50PLUS Rotterdam over onjuistheden in de voortgangsrapportage door de wethouder zijn ontraden en mede daardoor ook zijn verworpen door de raad roepen bij 50PLUS Rotterdam daarom een aantal vragen op.

 1. Is het college met 50PLUS Rotterdam eens dat in de Voortgangsrapportage Woonvisie 2030 per abuis wordt beweerd dat Rotterdam in de jaren 2018, 2019 en 2020 een nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen zou hebben gehad van (35 procent van 10.405 is) 3642 woningen?
 2. Kan het college informatie verstrekken om welke gerealiseerde sociale huurwoningen het gaat?
 3. Kan het college aangeven om welke nieuwbouwprojecten het gaat?
 4. Kan het college die projecten ook uitsplitsen in prijscategorieën en

  huisnummers/projectnamen?

 5. Kan het college informatie verstrekken over de 898 door Woonstad Rotterdam, Woonbron,

  Havensteder en Vestia in 2018, 2019 en 2020 voor meer dan €65.000 gerenoveerde

  woningen?

 6. Kan het college ook die 898 woningen uitsplitsen in prijscategorieën en huisnummers?
 7. Kan het college aangeven hoeveel sociale huurwoningen door de overige Rotterdamse corporaties van 2018 tot en met 2020 voor meer dan 65.000 euro gerenoveerd zijn?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.