Mensen met schulden betalen de rekening van de overheid!

14 januari 2019

 

 

Geacht college,

Stel u eens voor; u bevindt zich in een positie waarbij u torenhoge schulden heeft opgelopen. Dit kan natuurlijk verschillende aanleidingen hebben gehad, desalniettemin heeft het wel het gevolg dat u er eenmaal in zit. Daarmee ontstaat er een vicieuze cirkel van deurwaarder tot deurwaarder, schuld tot schuld. De gefragmenteerde benadering van schulden en de administratieve rompslomp maken het er niet makkelijker op en vaak blijft er niet genoeg geld over om van te leven. Eindelijk dient er zich een kans aan tot wat opluchting. De Tweede Kamer doet een voorstel tot een verandering in de wet die mensen met schulden helpt om geld over te houden.

Deze wet, ‘Wet vereenvoudiging beslagvrije voet’, zou per 1 januari van dit jaar ingaan. Nu is er echter aan het licht gekomen, door meerdere berichtgevingen, dat dit wetsvoorstel wordt uitgesteld met maximaal twee jaar vanwege ICT-problemen. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de kamer laten weten dat een inwerkingtreding van deze wet binnen de komende twee jaar op problemen stuit. Volgens de berichtgeving van de NOS hebben de Belastingdienst en het UWV in een reactie laten weten dat de noodzakelijke ICT-aanpassingen om het verbinden van gegevens van verschillende organisaties mogelijk te maken, tijd vereisen. In de tussentijd zullen er (tussen-)maatregelen worden ontwikkeld die effectief zijn voor de groep schuldenaren die met een te lage beslagvrije voet wordt geconfronteerd. De Tweede kamer zal dit voorjaar verder informatie hierover ontvangen.

Ironisch dat waar de problemen van de schuldenaar zich vaak op administratief vlak bevinden, en deze wet dat makkelijker zou moeten maken, nu blijkt dat de matige ICT van de Belastingdienst en het UWV als gevolg heeft dat vele mensen onterecht nog een paar jaar in enorme financiële problemen zitten. 50PLUS Rotterdam vindt dat nogal beschamend, over administratieve orde gesproken. Het is ook onacceptabel dat waar de Tweede Kamer al in 2016 verzocht heeft om mensen met grote schulden te helpen, dit niet eerder zal gaan gebeuren dan voor 2021.

50PLUS Rotterdam wil benadrukken dat we niet moeten vergeten dat het hier gaat over mensen die niet genoeg geld over houden voor de normale dagelijkse behoeften. Het uitstel wordt nu als een gegeven gecommuniceerd maar de maatschappelijke prijs is erg hoog. Dit geldt zeker ook voor de Rotterdamse gemeenschap.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college van B&W het eens dat het uitstel van de ‘Wet vereenvoudiging beslagvrije voet’ ook voor de Rotterdamse gemeenschap een probleem vormt en dat de inwoner met grote schulden hier niet de dupe van hoort te worden?
  2. Is het college van B&W op de hoogte van consequenties voor deze eventuele doelgroep? Zo ja dan wil 50PLUS Rotterdam weten of het college van B&W zich in gaat zetten om te zoeken naar een oplossing om de komende twee jaar te overbruggen? Zijn er plannen om de mensen met grote schulden tegemoet te komen? En dat met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019?
  3. Ziet het college van B&W de hoge prioriteit van dit probleem in en gaat het college dit zo spoedig mogelijk aankaarten met Staatssecretaris Tamara van Ark?
  4. Is het college van B&W het met 50PLUS Rotterdam eens dat er maatregelen door het rijk getroffen dienen te worden om mensen die de dupe worden van deze vertraging, te ondersteunen? 50PLUS Rotterdam denkt daarbij aan bijvoorbeeld het bevriezen van de schulden waardoor er geen deurwaarders de neergaande spiraal van schulden vergroten. In 2017 legden gerechtsdeurwaarders 250.000 keer beslag op loon in Nederland. 50PLUS Rotterdam denkt daarbij aan het tijdelijk bevriezen van bijvoorbeeld de vaste lasten van de schuldenaar, zodat daarover in ieder geval tot de nieuwe wet geen boetes op boetes met als uiteindelijk gevolg deurwaarders meer aan de orde zijn.

 

 

Delen via: