Meer 70-plussers onder dodelijke verkeersslachtoffers!

25 maart 2019

Geacht College, 

Je bent oud voor je het niet meer weet.
Ouderen zijn door hun leeftijd vaak kwetsbaarder. Hun risico’s in het verkeer nemen dan ook toe door meerdere beperkingen die samenhangen met hun leeftijd, afnemende motorische functies, minder spierkracht, visuele beperkingen en langzamere informatieverwerking. Daar komt bij dat in een stad zoals Rotterdam de wegsituaties, zoals kruispunten, complexer zijn. En er zijn meer soorten weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en brommers. Ouderen leven langer zelfstandiger en hebben nu dus vaker met deze situaties te maken.

Berichtgeving op 20 maart in het AD schijnt weer licht op bovengenoemde feiten met het teleurstellende bericht dat tussen de Rotterdamse verkeersdoden in de afgelopen jaren opvallend veel 70-plussers zitten, meer dan 40 procent. Rotterdam heeft de cijfers van het aantal verkeersdoden in de afgelopen vier jaar op een rijtje gezet en er is dan wel een afname van 14% in vergelijking met de vier jaar ervoor, maar het aantal senioren verkeersslachtoffers is ongelukkigerwijs gestegen. Er vielen achttien dodelijke verkeersslachtoffers onder 70-plussers, maar liefst zestien van hen kwamen om het leven in 2017 en 2018. Opvallend is dat acht van deze verongelukte senioren te voet waren. Verder vielen de dodelijke verkeersslachtoffers door vervoer op de fiets, met de auto en/of scootmobiel. Gegevens waarvan ook de gemeente aangeeft dit niet verwacht te hebben. Toch vindt de gemeente het te vroeg om te spreken over een trend en wacht nog aanvullende cijfers af om met een nieuw verkeersbeleid gericht op ouderen te komen, ondanks dat er ook gevreesd wordt voor een stijging in verkeersgewonden in deze groep.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers boven de 70 jaar is wel heel schrikbarend en toont aan dat er zeker betere begeleiding en voorzieningen moeten komen om deze ouderen kundiger en zelfredzamer te maken in het verkeer van onze stad.

Net als de gemeente maakt 50PLUS Rotterdam zich ernstig zorgen over deze gegevens. En 50PLUS Rotterdam vraagt zich af hoe de gemeente de verkeersveiligheid van deze kwetsbare groep beter wil gaan afstemmen.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. 50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W of zij duidelijk zicht heeft op deze cijfers?
  2. In de afgelopen jaren zijn er kleinere initiatieven in het verkeersbeleid gericht op ouderen tot stand gekomen, maar met een beperkt bereik. Is er een reden waarom dit niet eerder op een grotere schaal is aangepakt (met oog op toenemende vergrijzing)?
  3. Heeft het college van B&W zicht op de resultaten van dergelijke kleine initiatieven en hoe succesvol deze initiatieven waren? En zou het college dergelijke cijfers en resultaten kunnen delen?
  4. Op welke wijze is het college van B&W van plan de dreigende stijging van ouderen in verkeersongevallen en dodelijke verkeersongevallen te onderzoeken?
  5. Op welk termijn verwacht het college van B&W de benodigde cijfers om het vermoeden dat ouderen vaker onder dodelijke verkeersslachtoffers vallen te staven?
  6. De gemeente geeft aan dat er grootschaligere verkeersacties voor ouderen moeten komen. Op welk termijn zal het college van B&W dit ondersteunen?
  7. Gegeven dat er kleinere initiatieven zijn geweest, de recente cijfers over 70-plussers in verkeersongevallen, maar ook dat bekend is dat ouderen langer zelfstandig leven en dat vergrijzing een feit is; heeft het college van B&W al een visie in hoe zij een grootschalig verkeersbeleid gericht op ouderen kan inrichten en zal implementeren?

 

 

 

Delen via: