Kunstencentrum Charlois; een initiatief door en voor buurtbewoners en sympathisanten. Een aanwinst voor Rotterdam!

12 juni 2021

Geacht college,

In het AD staat het volgende “Het historische pand aan de Charloisse Kerksingel leek bovendien een uitgelezen plek. Het is niet alleen een prachtig gebouw, er heeft ook al eens horeca in gezeten. Het sociale horecabedrijf Heilige Boontjes, dat ex- gedetineerden werkervaring laat opdoen, zou er de bar gaan draaien. Zo zou alles bij elkaar komen: zes nieuwe banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een nieuwe ontmoetingsplek voor een buurt, waar zoveel kunstenaars werken en wonen. Een groter cadeau kun je als overheid niet wensen.”1

“Maar de gemeente ziet dat anders. Het initiatief past niet in het horecagebiedsplan. Het gebied is kwetsbaar maar juist daarom is er geen ruimte voor (ondersteunende) horeca”, zegt een woordvoerster van de gemeentelijke dienst Veilig. Dat geldt voor zowel vergunde als niet vergunde horeca. Ook zit er op het pand momenteel geen horecavergunning.” 1

Dus met andere woorden: foute horeca wordt niet aangepakt, en blijft overlast geven en een breed ondersteund initiatief wat vooral de wijk en Rotterdam zal versterken in mooie initiatieven in kunst en cultuur krijgt geen vergunning.

50PLUS Rotterdam heeft naar aanleiding van het voorafgaande de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Heeft de wethouder kennisgenomen van het initiatief “het kunstencentrum” in Charlois?

De commissie van de gemeente Rotterdam, met de Dienst Veilig, Horeca en de politie, van mening is dat een vergunning aanvraag voor Een kunstcentrum met een lichte horecavoorziening aan de Charloisse Kerksingel zou moeten worden afgewezen, omdat dit een gevaar is voor de veiligheid. Onlangs zijn er aan twee vergelijkbare initiatieven in Delfshaven wel eenzelfde vergunning afgegeven.

  1. Kan de wethouder aangeven wat hier het gevaar is dat niet voor Delfshaven geldt?
  2. Kan de wethouder aangeven op welke gronden zo’n breed door de wijk en 400 Rotterdams gesteund initiatief niet de vergunning krijgt die het verdient?
  3. Kan de wethouder aangeven waarom er geen advies is gevraagd aan mensen die veel weten over het gebied en gaan over de horeca gebiedsvisie: de Gebiedscommissie en Gebiedsmanager?

50PLUS Rotterdam staat 100% achter de initiatiefnemers. Een kunstcentrum leidt niet tot onveiligheid maar verbetert juist de veiligheid!

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

 

 

1 https://www.ad.nl/rotterdam/kunstcentrum-charlois-is-bedreiging-voor-de-veiligheid-initiatiefnemers-zijn-perplex~a69eeb87/

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.