Koude kerst verwacht voor vele Rotterdammers

20 februari 2019

 

Geacht College,

Het ziet er naar uit dat veel Rotterdammers het de komende winter koud gaan krijgen.
Want het is inmiddels wel bekend dat de gemiddelde energiekosten dit jaar met zo’n 360 euro kunnen gaan stijgen. Dit is eind vorig jaar naar buiten gekomen door onderzoek van prijsvergelijkers Gaslicht.com en Pricewise. En nu de energiebedrijven naar buiten komen met hun nieuwe tarieven lijken deze voorspellingen te gaan uitkomen. 50PLUS krijgt hier landelijk en lokaal veel ongeruste reacties over.

Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris van Economische zaken geloofde de bevindingen van de prijsvergelijkingssites echter niet: ‘pure bangmakerij’ kenschetste ze de prijsvergelijkers. De energieprijzen zouden hooguit met 150 euro per jaar omhoog gaan.
We weten inmiddels beter. Mevrouw Keijzer baseerde zich op verouderde cijfers van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is in stelling gebracht en deze komt met een verwachte stijging van 334 euro.

In de media en politiek ontspant zich nu een discussie met de vraag; heeft Mona Keijzer een blunder gemaakt of is er sprake geweest van bewuste misleiding. Diverse Kamerleden waarschuwden reeds voor de prijsvergelijkingen van Gaslicht.com en Pricewise, dat, met name door de forse verhoging van de energiebelasting de prijzen wel eens fors zouden kunnen gaan stijgen. Want let wel: 47 procent van de energiekosten is belasting!

De koopkrachtbeloften van het kabinet, waarbij niemand er op achteruit zou gaan, lijken niet meer haalbaar.
En hierover maakt 50PLUS Rotterdam zich ernstig zorgen.

De voorgestelde prijsverhogingen zijn voor een gemiddeld huishouden. Voor veel oudere en mindervalide mensen die gedwongen veel meer thuis zitten en dus meer gas en licht verbruiken zouden de prijsstijgingen nog wel eens veel hoger uit kunnen vallen. Dat hakt er in Rotterdam extra hard in, omdat we een stad met relatief veel mensen met een laag inkomen zijn. Mensen die elke euro moeten omdraaien. In recent onderzoek van het CBS inzake de vermogensgrootte per huishouden, staat onze stad onderaan, met een doorsnee vermogen van slechts 1.900 euro. Elke prijsverhoging van vaste lasten valt dan zwaar. En als men dan ook nog woont in een woning, die niet in de buurt komt van het energielabel A, dan heb je dubbel pech en kan, om energie en dus kosten te besparen, de komende winter wel eens erg koud gaan worden.

50PLUS Rotterdam heeft naar aanleiding van bovenstaande zaken de volgende vragen aan het College.

  1. Is het college voornemens Rotterdammers met een laag inkomen te compenseren voor de hogere energiekosten?
  2. Vindt het College de rekening die burgers moeten betalen voor de energietransitie niet te hoog, met alleen al 47 procent aan energiebelastingen?
  3. Kan het College garanderen dat door de Rotterdamse plannen inzake de Energietransitie de kosten hiervoor op geen enkele wijze ten koste zullen gaan van de Rotterdamse inwoners?
  4. Heeft het College inzicht in de energielabels van alle Rotterdamse woningen?
  5. Is het college bereid de zorgen, die leven inzake de oplopende kosten van energie aan te kaarten bij het kabinet?
  6. Zo nee, waarom niet?

 

 

1  https://www.50pluspartij.nl/actueel/2821-energierekening-energietarieven-50plus-kamervragen-14-december-2018
Delen via:

Er is nog geen antwoord.