Koningsdag 2023

11 oktober 2022

Geacht college,

 

50PLUS Rotterdam is koningsgezind, houdt van tradities en is zeker enthousiast dat koningsdag 2023 in Rotterdam gevierd wordt.

10 jaar koningschap is een mijlpaal voor onze koning Willem Alexander en het is geweldig dat de koning die in Rotterdam wil vieren.

Maar koningsdag is natuurlijk ook een geweldig visitekaartje voor de stad die gastheer en gastvrouw mogen zijn van dit evenement.

Toch is het belangrijk dat wij als stadsbestuur een dergelijk groots evenement goed gecontroleerd beschouwen. Het betreft hier tenslotte een nationale feestdag die gefinancierd wordt uit belastinggeld.

De belangrijkste vraag die de raad zichzelf dan ook dient te stellen is natuurlijk wat zo’n evenement mag kosten.

 

 1. Om daar enig gevoel bij te krijgen wil 50PLUS Rotterdam graag van het college weten wat de kosten van de koningsdag de afgelopen 10 jaar is geweest in de steden waar het gehouden is. Uiteraard zijn 2020 en 2021 coronajaren geweest en zijn er toen geen kosten gemaakt.
 2. Ook wil 50PLUS Rotterdam graag deze kosten uitgesplitst zien in een vijftal categorieën:
 • Kosten voor de veiligheid
 • Kosten van het opschonen/opknappen van de stad
 • Kosten van de logistiek gedurende de dag
 • Kosten van activiteiten
 • Overige kosten

De burgemeester heeft in Jinek (uitzending 10 oktober 2022) aangegeven dat de kosten voor een dergelijke koningsdag in Rotterdam ca. 4 miljoen gaat bedragen.

 1. 50PLUS Rotterdam wil graag op de kortst mogelijke termijn een begroting van deze kosten voor koningsdag 2023 ontvangen.

 

 1. Verder wil 50PLUS Rotterdam graag weten van het college waar de dekking van de kosten voor dit evenement wordt gevonden.

 

Verder ziet 50PLUS Rotterdam in de gehele pers alweer Rotterdam Zuid aangeprezen worden als het stadsdeel waar de koning op visite moet gaan. 50PLUS Rotterdam is daar in het geheel niet van overtuigd dat wederom Rotterdam Zuid zo prominent in beeld gebracht moet worden. Tenslotte bestaat Rotterdam uit meer dan alleen maar Rotterdam Zuid.

In dit kader ziet 50PLUS Rotterdam al dat er een website www.koningsdaginrotterdam.nl is opgemaakt. Het betreft een promowebsite in aanloop tot koningsdag die over 197 dagen zal gaan plaatsvinden.

50PLUS Rotterdam is zeer te spreken over de snelheid en het enthousiasme waarmee dit door het college van B&W tezamen met het ambtelijk apparaat wordt opgepakt.

 

 1. Toch wil 50PLUS Rotterdam op de kortst mogelijke termijn met het college in debat om de randvoorwaarden voor koningsdag vast te leggen zodat wij als raad niet overvallen worden met zaken die de raad niet wenselijk acht.

 

 1. Tenslotte kan en zal een dergelijk evenement van invloed zijn op werkzaamheden in de stad. Kan het college aangeven welke werkzaamheden door koningsdag gehinderd gaan worden.

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via:

Er is nog geen antwoord.