Is het Ravennest het volgende slachtoffer van Humanitas?

18 september 2018

 

Geacht college,

Het Ravennest in de wijk Hillesluis is een goed functionerend multifunctioneel Huis van de Wijk. Maar ook hier dringen de donkere wolken zich al op. Is het Ravennets het volgende slachtoffer van een slecht georganiseerd Humanitas? Heeft de wethouder al een noodplan klaar of wordt er weer naar bevinden gehandeld, de put gedempt als het kalf verdronken is en zijn de bewoners weer de dupe? 50PLUS Rotterdam ziet het met lede ogen aan en wil nu actie van het college om erger te voorkomen.

Wat is er aan de hand! Het gerucht gaat op Zuid dat het gebouw van het Ravennest verkocht wordt per 1 januari aanstaande, dat Humanitas daarmee het gebouw uit moet en dat zo kort voor 1 januari 2019 nog geen alternatieve ruimte beschikbaar is of in ieder geval bij gebruikers onbekend is. Ook nu weer dreigt een goed functionerend huis van de wijk ten onder te gaan aan een vastgoedtransactie.

Het Ravennest is bij uitstek geschikt als multifunctioneel wijkcentrum en voldoet daarmee aan de voorwaarden die de gemeente bij de aanbesteding heeft gesteld. Er is 1500 m2, waaronder een hele goede gymzaal, diverse grote ruimtes, een discokelder, een koffieruimte en vijf kantoorruimtes.

Ook nu weer (we denken aan de geluiden rond de sluiting van de Larenkamp) gaat het gerucht van slecht onderhoud en andere onvolkomenheden. Deze blijken in de praktijk beperkt te zijn tot wat onvolkomen toiletten. Geen scheuren, geen vocht of tocht e.d. Het gerucht lijkt een verkoop en afstoten te legitimeren, maar is naar de mening van 50PLUS Rotterdam eerder een afleidingsmanoeuvre. Het feit dat Humanitas slechts een huurovereenkomst van één jaar heeft afgesloten met de verhuurder geeft de verhuurder alle ruimte te verkopen en af te stoten waardoor de gebruikers van het Ravennest op straat staan.

Voor 50PLUS Rotterdam is dit een signaal van weer een succesvol buurtcentrum dat ten onder gaat, van weer de organisatie Humanitas die erbij betrokken is er een om direct alert te zijn. Immers Humanitas laat de laatste tijd regelmatig stevige steken vallen. Voor 50PLUS Rotterdam zijn de buurtcentra, de Huizen van de Wijk of hoe de plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten ontplooien ook genoemd worden van enorm belang.

Alles is nog maar een gerucht, maar geruchten in de wereld van buurtcentra en Huizen van de Wijk blijken in de regel veel waarheid te bevatten.

Voldoende reden voor 50PLUS Rotterdam om vragen aan het college te stellen om zo erger te voorkomen.

  1. Is het college bekend is met de verkoop van het Ravennnest?
  2. Is het college bekend is met de mogelijke huuropzegging en daarmee de sluiting van het Ravennest?
  3. Is het college al met Humanitas of de (nieuwe) eigenaar, de Hefgroep, in gesprek over verlenging van het eenjarig huurcontract zodat verkoop niet nodig is en het Ravennest behouden blijft?
  4. Zo niet, is het college al met Humanitas in gesprek over een mogelijke alternatieve ruimte?
  5. Mocht er geen vervangende ruimte beschikbaar zijn in Hillesluis, hoe denkt het college dan segregatie te voorkomen. In kleinere ruimten ontmoet men elkaar immers niet meer zoals nu wel het geval is?
  6. Hoe gaat het college Humanitas houden aan de voorwaarden zoals die in de toewijzing door de gemeente zijn overeengekomen?
  7. 50PLUS Rotterdam vreest voor Hillesluis dezelfde chaos als die bij de Larenkamp en recentelijker met het welzijnswerk in de wijk Feijenoord. Heeft het college al lering getrokken uit deze problemen en hoe zet het college deze nieuw verworven wijsheid in bij het Ravennest?
  8. In de laatste actualiteitenraad van donderdag 13 september kwam naar aanleiding van de aangevraagde actualiteit van collega fracties over de locaties Hannie Dekhuijzen en De Leeuwenhoek van Humanitas de problematiek rond het noodlijdende Humanitas alweer voor de derde keer aan de orde. Vindt het college niet ook dat het tijd wordt dat het college buiten het gesprek voeren, buiten de vinger aan de pols houden, ook structureel aan de praat komt met Humanitas hoe verder te gaan met Humanitas?

 

Delen via: