Huisartsen balen van contract met zorgverzekeraars!

22 februari 2019

 

Geacht college,

Berichtgeving van de NRC op 22 februari schetst de volgende situatie: “Ze valt om de haverklap. Huisarts Mark Pul (47) ziet steeds dezelfde 77-jarige dame terugkeren in zijn spreekkamer. Door diabetes werken de zenuwen in de voeten van de vrouw niet goed. Vaak komt ze er relatief goed vanaf met alleen kneuzingen, maar ze heeft ook schade aan de ruggenwervel door het vallen. Om meer leed te voorkomen stuurde Pul zijn praktijkondersteuner naar het huis van de vrouw. Zij keek of de drempels niet te hoog zijn, of alle stoelen stevig zijn, het bed niet te hoog.” Dit huisbezoek werd uit eigen zak betaald door de praktijk van Pul want volgens hem is hier in het contract van Zilveren Kruis helemaal geen ruimte voor.

Uit een enquête door onderzoeksbureau Newcom in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging, blijkt dat de waardering van huisartsen voor de contracten die zij hebben met zorgverzekeraars nog lager is geworden. Driekwart van de zo’n 700 ondervraagde huisartsen vindt niet dat het zorgcontract hun in staat stelt om patiënten de juiste zorg te bieden. Bij dezelfde enquête een jaar eerder was ‘nog maar’ tweederde van de huisartsen zo ontevreden. Vervolgens is door de contracten met zorgverzekeraars, het goed uitvoeren van het hoofdlijnakkoord gewoon niet mogelijk. Huisartsen zouden meer tijd moeten krijgen met patiënten en vooral de kwetsbare ouderen, patiënten met geestelijke gezondheidsklachten en mensen in achterstandswijken, volgens het hoofdlijnakkoord. Het was duidelijk dat er meer zorgverlening kwam te rusten op de huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar het was niet de bedoeling dat de extra werkdruk van deze mensen te hoog zou oplopen. Tussen 2019 en 2022 is er ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar voor de huisartsenzorg. Alleen lijkt het nog weinig uit te maken in de praktijk. Huisartsen geven in het onderzoek aan dat ze te weinig ruimte krijgen in de contracten van zorgverzekeraars.

Bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en zelf een van de onderhandelaars van het hoofdlijnakkoord, Paul Lips geeft aan: “We willen wel zorg overnemen van het ziekenhuis, we kunnen het ook, maar we hebben er de tijd niet voor en er komen mondjesmaat initiatieven die tegemoetkomen aan de afspraken. Maar grosso modo gebeurt er nog veel te weinig.” Ook is het negatieve sentiment rondom Zilveren Kruis opvallend, slechts 6 procent van de ondervraagden blijkt vertrouwen te hebben in de zorgverzekeraar. Opvallender is nog dat het bij toespitsing van contracten per regio, Zilveren Kruis de laagste waardering krijgt. In het hoofdlijnakkoord was afgesproken dat de extra miljoenen per regio worden uitgegeven naar gelang de regionale behoefte, zoals vergrijzing, of een hoog aantal achterstandswijken. Desondanks kregen huisartsen bij Zilveren Kruis het gevoel dezelfde standaardcontracten te hebben gekregen.

Ondertussen blijft er meer beroep gedaan worden op de huisartsen, ook voor structurele problemen waar zij geen tijd en ruimte voor hebben, zoals eenzaamheidsproblematiek. Kwetsbare ouderen zullen ook niet verdwijnen en 50PLUS Rotterdam maakt zicht zorgen over deze wisselwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraars.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college van B&W op de hoogte van deze enquête en de zorgen van de Landelijke Huisartsen Vereniging over de contracten met zorgverzekeraars?

2. Zo ja dan wil 50PLUS Rotterdam weten of het college van B&W daar ook zicht op heeft in onze gemeente?

3. In het hoofdlijnakkoord is afgesproken dat de extra miljoenen per regio worden uitgegeven naar gelang de regionale behoefte, nu hebben bovengenoemde huisartsen daar minder vertrouwen in. Heeft het college inzicht in onze regionale behoefte?

4. Zo ja, wat is het plan wat betreft het hoofdlijnakkoord in Rotterdam?

5. Is het College van B&W bereidt om deze toch nog aanwezige zorgen aan te kaarten bij het Ministerie van Volksgezondheid, indien nodig?

6. Wegens recente berichtgeving, is het college bereidt om de huisartsen en ook de zorgverzekeraars beter te begeleiden en ondersteunen in de uitdraging van het akkoord?

page2image58274560

Delen via:

Er is nog geen antwoord.