Hoeveel mantelzorgers telt Rotterdam?

30 december 2020

Geacht college,

Mantelzorgers zijn de ruggengraat van de Rotterdamse zorg. Zonder mantelzorgers stort het zorggebouw in. De vele extra handen die onbetaalde krachten zoals onder andere partners, vrienden, kinderen en buren verstrekken zorgen dat Rotterdammers mee kunnen blijven doen. De professionele zorg is minstens zo belangrijk, maar kan niet alles oppakken waar behoefte aan is.

Volgens de ene onderzoeksmethode had Rotterdam in 2017 nog 101.000 mantelzorgers, volgens een nieuwe methode nog slechts 85.000 in 2019; een stevige daling. Toch wijken de Rotterdamse cijfers in 2017 af van de landelijke cijfers die het CBS/SCP publiceren.

Het CBS/CSP geeft aan dat er in Nederland 4,4 miljoen personen van 16 jaar en ouder die mantelzorg verlenen, 32% van de bevolking van 16 jaar en ouder. Daarvan bieden er 750.000 meer dan drie maanden en/of meer dan 8 uur per week mantelzorg: 5,45% van het aantal Nederlanders van 16 jaar en ouder. Volgens de campagne van de Rijksoverheid verleend zelfs 1 op de vier mantelzorg.

In Rotterdam hebben we volgens de laatste onderzoeksmethode heeft Rotterdam 85.000 mantelzorgers intensieve mantelzorgers, dat is ongeveer 15,8% de Rotterdamse bevolking, veel meer dan de landelijke cijfers. Volgens de ruime definitie van mantelzorgers zouden volgens het CBS/SCP in Rotterdam ruim 167.000 mantelzorgers moeten hebben, dat zijn er volgens de wethouder slechts 90.000.

Een ander belangrijk feit is het aantal Rotterdammers dat overbelast is door de mantelzorg. Volgens de gegevens van het CBS/SCP ervaart een op de tien mantelzorgers een hoge belasting. In Rotterdam hebben we de overbelasting onderverdeeld in verschillende categorie├źn die het vergelijken moeilijker maakt. Maar gooien we alle mantelzorgers die zich enigszins belast voelen op een hoop dan is slechts 33 procent niet of nauwelijks belast en de rest enigszins, tamelijk of zwaar belast en 4 procent zelfs overbelast. Stevige cijfers die fors afwijken van de landelijke cijfers.

Een andere ontwikkeling is het aantal beschikbare mantelzorgers nu en in de nabije toekomst. In vrijwel alle onderzoeken blijkt dat het aantal beschikbare mantelzorgers af zal nemen terwijl de behoefte aan mantelzorgers juist zal toenemen.

Deze conclusies brengen 50PLUS Rotterdam tot de volgende vragen:

  1. Hoe verhoudt zich de onderzoeksmethode die Rotterdam gebruikt voor het meten van het aantal mantelzorgers die tenminste drie maanden of acht uur per week mantelzorg bieden tot de totstandkoming van de landelijke cijfers?
  2. Hoe komt het dat Rotterdam ten opzichte van de landelijke cijfers zoveel minder mantelzorgers heeft?
  3. Waarom zijn de mantelzorgers in Rotterdam veel vaker en meer (over)belast dan de 1 op 10 die landelijk een hoge belasting ervaart? Zelfs als we alleen de tamelijk zwaar belasten, de zwaarder belasten en de overbelasten tellen, hebben we hier een dubbel zo groot aantal dan landelijk.
  4. In vergelijking tot de landelijke cijfers heeft Rotterdam veel intensieve mantelzorgers, maar juist minder mantelzorgers als het om de ruime definitie gaat. Kan de wethouder een verklaring voor geven voor de grote verschillen in belasting en aantallen?
  5. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat we ook in de nabije toekomst over voldoende mantelzorgers beschikken. Volgens de landelijke cijfers is dit potentieel er, hoe gaat de wethouder dit potentieel aanboren?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

 

Delen via: