Het zou toch oerstom zijn als we in Rotterdam ook gaan demonstreren!

1 juni 2020

Geachte burgemeester,

Gisteren 1 juni 2020 zijn de lockdownregels weer een beetje meer versoepeld. Dus de horeca heeft toestemming om binnen de door de burgemeester gestelde grenzen weer open te gaan. Het was een zeer aangename zomerse dag. Zoals het er nu naar uitziet zullen er met een aantal aanpassingen, vooral gericht op het wandelende publiek, mooie kansen liggen om een gezellige en sfeervolle zomer met elkaar te creëren. Een zomer waar mensen weer een heel klein beetje kunnen genieten van het uitgaansleven.

Voorafgaand aan deze eerste juni hebben helaas grote groepen mensen er afgelopen vrijdag voor gezorgd dat het Vroesenpark, Roel Langerakpark en Dakpark per direct ’s avonds en ’s nachts op slot ging1. Het besluit is genomen vanwege de drukte in die parken en de schietpartijen die er afgelopen vrijdagvond plaatsvonden. Het Vroesenpark moest zelfs worden ontruimd. De Vroesenlaan stond helemaal vast en er werd volop lachgas gebruikt en verkocht. Volgens omwonenden waren er enkele duizenden mensen in het park.

Dat is het resultaat als we ons niet aan de maatregelen houden die door het kabinet in samenwerking met deskundigen zijn ontworpen en zijn uitgevaardigd. Burgemeester Aboutaleb heeft in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een scala aan instrumenten gekregen om de maatregelen te waarborgen. Vandaar de sluiting van de parken ’s nachts.

Nu blijkt dat de woede na de dood van George Floyd in Amerika overslaat naar Europa, en zich manifesteert middels demonstraties in Berlijn, Londen en Amsterdam2. Vandaag heeft er daardoor een volledig uit de hand gelopen demonstratie in Amsterdam plaatsgevonden. Alle coronaregels zijn er totaal aan de laars gelapt. Wat 50PLUS Rotterdam betreft voldoende reden om als gemeente in te grijpen en een dergelijke demonstratie te verbieden.

Er zijn signalen dat de demonstraties over de dood van George Floyd in Amerika ook gaan plaatsvinden in Den Haag en Rotterdam. Als 50PLUS Rotterdam hebben wij natuurlijk geen mogelijkheid om iets te vinden van wat er gebeurt in andere steden maar in Rotterdam ligt dat gelukkig dus anders.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam bij deze de burgemeester wil oproepen om alvast het bericht te doen uitgaan dat een gelijksoortige demonstratie zoals die gisteren op 1 juni 2020 in Amsterdam heeft plaatsgevonden niet mag plaatsvinden. 50PLUS Rotterdam vindt dat elke inwoner het recht van demonstreren heeft. 50PLUS Rotterdam is tegen elke vorm van racisme en 50PLUS Rotterdam zal zich altijd inzetten tegen elke vorm van discriminatie. Maar in deze coronatijd zullen mensen die willen demonstreren een creatieve manier van demonstreren dienen te ontwikkelen. Een creatieve manier van demonstreren betekent in ieder geval dat alle demonstranten zich houden aan de coronamaatregelen zoals die door het kabinet zijn opgelegd.

Wij leven namelijk op dit moment in een samenleving die in oorlog is met een heel dodelijk coronavirus. Dat betekent dat dus iedereen zich aan de coronamaatregelen die het kabinet ons oplegt, heeft te houden. En we hebben een burgemeester die een aantal instrumenten tot zijn beschikking heeft gekregen om ons als inwoners te dwingen om in Rotterdam-Rijnmond ons te houden aan die coronamaatregelen.

Naar aanleiding van het voorgaande had 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan de burgemeester willen stellen:

– Heeft de burgemeester de bevoegdheid om een demonstratie tegen racisme zoals die vandaag in Amsterdam heeft plaatsgevonden tegen te houden?
– Is de burgemeester voornemens om in Rotterdam een demonstratie tegen racisme zoals die vandaag in Amsterdam heeft plaatsgevonden, te weigeren?
– Is de burgemeester voornemens om al op voorhand te communiceren naar eventuele organisatoren van een gelijksoortige demonstratie tegen racisme dat een demonstratie tegen racisme op de wijze zoals dat is gebeurd in Amsterdam niet toegestaan zal worden?

Omdat echter de VVD vragen van dezelfde strekking heeft gesteld gaat 50PLUS Rotterdam er van uit dat deze beantwoord zullen worden door de burgemeester.
Hoe de antwoorden er uit gaan zien kan 50PLUS Rotterdam zich wel enigszins voorstellen omdat burgemeester Aboutaleb vanochtend in een interview met RTV Rijnmond er al een stevig voorschot op nam3.
Toch roept het interview bij 50PLUS Rotterdam natuurlijk wel weer extra vragen op:
In het interview stelt de burgemeester namelijk: ‘Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam weigert een demonstratie tegen racisme op het Schouwburgplein in Rotterdam door te laten gaan, als er meer dan tachtig mensen op af komen. “Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk”, zei de burgemeester dinsdag op Radio Rijnmond.’3

1. 50PLUS Rotterdam vraagt zich af of er locaties in Rotterdam zijn die wel 80 of meer mensen kunnen huisvesten op 1,5 meter afstand?
Welke locaties zijn geschikt voor demonstraties van grotere omvang (> 80 mensen)?
2. Gaat het bij demonstraties alleen maar om het borgen van de 1,5 meter afstand of is de aan- en afvoer van mensen naar de demonstratielocatie ook nog van belang?
3. Hoe kan de burgemeester borgen dat het transport van grote groepen mensen naar een demonstratie in overeenstemming gaan met de coronamaatregelen uitgevaardigd door het kabinet?
4. Hoe denkt de burgemeester als er om welke reden dan ook een goed geregistreerde vreedzame demonstratie omslaat in rellen in te kunnen grijpen?
5. Zijn er op dit moment in deze coronacrisis wel voldoende politiemogelijkheden om op te treden als een vreedzame demonstratie uit de hand loopt?
6. Vindt de burgemeester met 50PLUS Rotterdam het niet ook dat ‘in de geest van’ de coronamaatregelen uitgevaardigd door het kabinet dat er met grote terughoudendheid demonstraties in de traditionele sfeer aan de orde moeten zijn?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

1. https://www.ad.nl/rotterdam/vroesenpark-roel-langerakpark-en-dakpark-gaan-per-direct-s-avonds-en-s-nachts-op- slot~a6099388/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
2. https://www.ad.nl/binnenland/woede-na-dood-george-floyd-slaat-over-naar-europa-demonstraties-in-berlijn-londen-en- amsterdam~a1d61479/
3. https://www.rijnmond.nl/nieuws/195958/Aboutaleb-Bij-meer-dan-80-mensen-op-Schouwburgplein-gaat-demonstratie-niet- door
Delen via: