Help de mantelzorger niet in de schulden!

6 december 2018

 

 

Geacht college,

Mevrouw Johnson, de moeder van Karin is 82 jaar en bij het douchen glijdt ze uit, valt op de harde tegelvloer en breekt haar heup. In het ziekenhuis constateert de arts dat het een zeer complexe breuk is en geeft aan Ilse aan dat haar moeder heel lang zal moeten revalideren en dat ze zeker niet meer zo fier zich zal gaan bewegen als voorheen. Na een paar dagen ziekenhuis wordt mevrouw Johnson naar huis gestuurd met de afspraak dat ze wekelijks fysiotherapie gaat krijgen. Karin besluit de mantelzorg voor haar moeder op zich te nemen. Ze gaat in overleg met haar werkgever 10 uur per week minder werken en gaat voortaan elke dag 2 uurtjes bij haar moeder langs om het huishouden te doen en om haar moeder een keer per week naar de fysiotherapie te vergezellen.

Het ziek worden van een moeder, van een kind of een vriend betekent voor veel naasten dat een beroep op hen gedaan wordt om te helpen. En uiteraard wil iedereen zich inzetten voor de eigen naasten als dit nodig is. Maar die hulp heeft vaak ook een prijs. Een prijs die divers kan zijn, van reiskosten, een lager salaris omdat door de hulp die men biedt er minder tijd is om te werken of soms zelfs het opzeggen van de eigen baan betekent omdat het anders niet te doen is.

De graag geboden hulp heeft een prijskaartje en vaak een flink prijskaartje. Vooral de reiskosten kunnen in de papieren lopen. Uit onderzoek van Mezzo, gepubliceerd op mijnkwaliteitvanleven.nl, 3 december jl. blijkt dat de kosten flink kunnen oplopen. Bij 29 procent van de mantelzorgers lopen de reiskosten op tot meer dan € 100 per maand. Als men bedenkt dat 27 procent van alle mantelzorgers langere tijd voor een of meerder personen zorgt en 89 procent van de respondenten in het onderzoek zelfs twee jaar of langer, dan loopt een klein bedrag per maand op tot flinke bedragen. De door het kabinet gewenste

participatiesamenleving heeft een prijs, een prijs die de overheid naar de inwoner verschoven heeft. Een prijs die door andere kosten voor de zorg steeds hoger wordt.

Rotterdam kent ter ondersteuning van mantelzorgers een OV-tegoed op de Rotterdampas van € 25,= een ontheffing van de parkeerkosten in de buurt waar de persoon die mantelzorg ontvangt woont, een gratis Rotterdampas en er is speciale aandacht voor de mantelzorgers op de Dag van de mantelzorgers elke 10 november. Maar is dat genoeg om de kosten voor de mantelzorgers te compenseren?

50PLUS Rotterdam staat voor goede zorg voor iedereen. Zorg die gegeven door naasten het meest waardevol is. Zorg die mantelzorgers ook graag geven. Zorg die als die door betaalde krachten moet gebeuren onbetaalbaar is.

Mantelzorgers worden door deze extra taak vaak zwaar belast, soms zelfs veel te zwaar. Uit onderzoek van het RIVM2 blijkt dat een derde van alle ouderenmishandelingen een dader heeft die mantelzorger is van die oudere, vooral bij dementerende ouderen.

Als mantelzorg financieel te zwaar wordt heeft Rotterdam de verantwoordelijkheid om die kosten mede te dragen. 50PLUS Rotterdam realiseert zich dat niet alles mogelijk is, maar ondersteuning van € 25 per jaar OV-tegoed is bij lange na niet voldoende om de kosten van het reizen van en naar de persoon die mantelzorg ontvangt te dekken en is al helemaal niet afdoende om onze waardering voor de mantelzorgers te tonen.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek door Mezzo gepubliceerd op mijnkwaliteitvanleven.nl?
  2. Herkent het college dat mantelzorgers hoge kosten maken voor het verlenen van mantelzorg?
  3. Is het college bereid om de kosten van mantelzorgers te compenseren?
  4. Is het college bereid de werkelijke gemaakte reiskosten van mantelzorgers te compenseren?
  5. Indien het college niet bereid is om de werkelijke reiskosten van mantelzorgers te compenseren is het college dan bereid om de reiskosten te compenseren van mantelzorgers met een huishoudinkomen inkomen tot 130 procent van het minimum inkomen?

 

1 https://www.mezzo.nl/artikel/Ook-mantelzorg-heeft-een-prijs
2 https://www.rivm.nl/combinatie-van-betaald-werk-en-mantelzorg-impact-op-gezondheid-en-arbeidsparticipatie
Delen via:

Er is nog geen antwoord.