Geef ouderen weer toekomst!

2 augustus 2021

Geacht college,

Uit een inventarisatie van Plus online blijkt dat corona grote gaten heeft geslagen in het Nederlandse club- en verenigingsleven¹. Activiteiten moesten worden gestopt of online voortgezet. Organisaties kregen te maken met leden verlies en op verschillende plaatsen zijn hele koren opgeheven, vooral koren met veel oudere leden. Door het leden verlies staan de activiteiten nog verder onder druk en komen organisaties in geldnood.

Eenzaamheid onder ouderen was voor de coronacrisis al een groot probleem en dat is door de maatregelen om het Covid 19 virus te bestrijden alleen maar erger geworden. Hoe vinden de leden van koren de weg weer terug? Hoe win je bezoekers van activiteiten terug die al ander halfjaar stil liggen? Ouderenorganisatie ANBO herkent het beeld, zij krijgen ook signalen dat het oude verenigingsleven niet zomaar weer wordt opgepakt. ‘Soms zijn mensen bang, soms wordt er minder georganiseerd, soms weten mensen niet eens dat er weer iets te doen is’ aldus ANBO-woordvoerder Ewald van Kouwen¹.

50PLUS Rotterdam krijgt ook zulke signalen en vraagt zich af hoe de situatie in Rotterdam is.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kent het college de inventarisatie van Plusonline?
  2. Herkent het college het beeld dat uit de inventarisatie van plusonline naar voren komt?
  3. Kan het college een beeld geven van hoe de situatie in het Rotterdamse club- en verengingsleven is?
  4. Zo ja kan zij enige voorbeelden geven, zo nee is het college voornemens een inventarisatie van dit probleem te maken?
  5. Heeft het college al maatregelen en/of initiatieven genomen om het Rotterdamse club- en verenigingsleven weer op gang te krijgen en zo ja, welke en zo nee, is het college voornemens initiatieven te ontwikkelen om het Rotterdamse club- en verenigingsleven weer te vitaliseren?

 

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

1 https://www.plusonline.nl/coronavirus/verenigingsleven-lijdt-zwaar-onder-corona
Delen via: