Gedragsverandering door het COVID 19 virus

22 mei 2020

Geacht college,

Het COVID 19 virus houdt Nederland in zijn greep. De meeste aandacht ging aanvankelijk uit naar de ziekenhuizen en de ic-afdelingen in het bijzonder. De langdurige zorg werd in die eerste periode ‘vergeten’ om uiteindelijk mondjesmaat op de kaart te komen. De meest zichtbare maatregel was dat de verzorgings- en verpleeghuizen op slot gingen. Bezoek was niet meer welkom of hooguit om op afstand of op een ladder te zwaaien en te praten op gepaste afstand.

Geen bezoek meer ontvangen heeft effect op het gedrag van de bewoners van verpleeghuizen. Om dit in kaart te brengen is er door het UKON een onderzoek gedaan naar de mogelijke gedragsveranderingen van de bewoners in de verpleeghuizen1. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat geen bezoek meer mogen ontvangen flinke gevolgen heeft. Van agressie tot juist meer rust, en van apathie naar onder prikkeling en boosheid.

Het mag duidelijk zijn dat opgesloten zitten, geen bezoek meer mogen ontvangen een noodmaatregel is geweest op een crisis waarop de verpleeghuizen niet waren voorbereid. 50Plus Rotterdam wil dan ook het volgende weten van het college:

1. Is het college bekend met de gevolgen van het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoekers en wat voor consequenties dit heeft gehad voor de bewoners van de verpleeghuizen?

2. Wat heeft het college gedaan om de spanningen in de verpleeghuizen in Rotterdam te verminderen?

3. Heeft het college overwogen om bezoekersruimten in te stellen waar bewoners op een veilige manier bezoek hun dierbaren konden ontmoeten?

4. Heeft het college al plannen klaarliggen om in de (nabije) toekomst beter voor onze Rotterdammers in verpleeghuizen te kunnen zorgen, waar het kunnen blijven ontmoeten van dierbaren het uitgangspunt is?

5. Door de maatregelen die de verdere verspreiding van het COVID 19 virus moeten beperken zijn behandelingen van bewoners onvoldoende uitgevoerd. Heeft het college zicht op de effecten van dit uitstellen of beperkt uitvoeren van behandelingen voor de bewoners van de verpleeghuizen?

6. Heeft het college ook een plan van aanpak hoe de ouderen op te vangen, nu bekend is wat voor schade de isolatie heeft aangericht?

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: