Fietsbrug over de Rotte weggegooid geld!

1 juli 2020

Geacht College,

Op 28 mei 2020 is in de raad het bestemmingsplan Terbregge vastgesteld. Voorafgaand aan deze vaststelling van het bestemmingsplan Terbregge is in een subcommissie Bestemmingsplannen en een commissie BWB met de raad gesproken over het concept bestemmingsplan Terbregge. Zoals gebruikelijk en wenselijk hebben de inwoners de mogelijkheid aangegrepen om hun zienswijze op het concept bestemmingsplan Terbregge in te brengen. Omdat in dit hele bestemmingplan Terbregge er met geen woord gerept over een fietsbrug over de Rotte is daar uiteraard ook geen reactie van de bewoners op gekomen.

Wat heeft het dan ook de bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang en de vele bewoners in en rond Terbregge verbaasd maar vooral ook verontrust dat in de raadsvergadering van 28 mei jl. waar na dit zorgvuldige en democratische behandelingstraject van het bestemmingsplan Terbregge er vanuit het niets ineens een motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ werd aangenomen. Een motie die oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze fietsbrug over de Rotte in Terbregge te realiseren.

Direct op 29 mei zijn de vele verontruste inwoners van Terbregge en omstreken en de bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang in de pen geklommen richting de raadsleden om hun ongerustheid over deze motie te uiten. Hadden de inwoners namelijk geweten dat deze motie in de maak was hadden zei natuurlijk in hun zienswijze op het bestemmingsplan Terbregge en in hun inspreken in de subcommissie.

Bestemmingsplannen en de commissie BWB voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Terbregge hier zeker nadrukkelijk aandacht aan besteed.

50PLUS Rotterdam is ondertussen naar aanleiding van deze commotie ondertussen in overleg getreden met wethouder mobiliteit die het verzoek van de door de raad aangenomen motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ in uitvoering zal nemen.

Ondertussen hebben de inwoners van Terbregge ook niet stil gezeten en hebben reeds 840 mensen een petitie tegen de brug over de Rotte in Terbregge getekend1. Onder het motto ‘Bescherm de Rotte, geen fietsbrug’ zijn de bewoners van Terbregge ook een actie gestart tegen de komst van een fietsbrug. Want vele bewoners zijn het in het geheel niet eens met de raad dat er een “lang gekoesterde wens” voor een fietsbrug over de Rotte in Terbregge bij veel mensen leeft. Niet bij bewoners en niet bij andere belanghebbenden van de Rotte en haar omgeving. Volgens de inwoners van Terbregge is de voorgestelde fietsbrug over de Rotte een schijnoplossing. De voorgestelde fietsbrug in Terbregge is namelijk zeker zo onveilig vanwege de onoverzichtelijke ligging voor vaar- en landverkeer. Ook de sociale veiligheid van een fietsbrug is op deze locatie in het geding. Daarbij verstoort de fietsbrug het open en groene landschap. Ook heeft deze voorgestelde fietsbrug in de aangenomen motie geen toegevoegde waarde voor het door de gemeente opgestelde veel belangrijkere fietspadenplan. Veel beter is het volgens de inwoners om te investeren in het veilig maken van de Irenebrug die 850 meter verderop ligt voor langzaam verkeer.

page2image64172416

Al bij al voor 50PLUS Rotterdam voldoende grond om vast te stellen dat de aangenomen motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ eigenlijk een ondoordachte motie is waar naar het inzicht van 50PLUS Rotterdam beter eerst met de omwonenden, de betrokken wethouder mobiliteit en de ambtenaren van het vastgestelde bestemmingsplan over gesproken was.

Desalniettemin ligt het raadsverzoek van de motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ bij het college voor. Vandaar dat 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W heeft:

  1. Is het college op de hoogte van de onrust en de weerstand die de motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ bij de inwoners van Terbregge heeft teweeggebracht?
  2. Is het college bereidt om gezien de commotie die de motie ‘Een veilige en snelle fietsbrug over de Rotte’ heeft teweeggebracht in Terbregge, in overleg te treden met de inwoners van Terbregge en te bezien of en hoe het college gehoor kan geven aan de uitvoering van de motie?
  3. Is het college op de hoogte van het verzoek van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang om betrokken te worden bij het haalbaarheidsonderzoek naar een fietsbrug over de Rotte in Terbregge?

4. Is het college bereidt om aan dit verzoek van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang om betrokken te worden bij het haalbaarheidsonderzoek naar de Bewonersorganisatie Vereniging?

page3image64275776page3image64281152

We zien uw vragen graag tegemoet.

 

1 https://www.ad.nl/rotterdam/veel-verzet-tegen-plan-voor-fietsbrug-over-de-rotte-het-is-weggegooid-geld~aa0e9672/

page3image64288640

 

page3image64275776page3image64281152

Delen via: