Emotionele eenzaamheid ruim verdubbeld

10 september 2020

Geacht college,

Dat de maatregelen tijdens de eerste maanden van de corona crisis zijn effect op de eenzaamheid onder Rotterdammers zou hebben was te verwachten. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben de maatregelen de emotionele eenzaamheid onder de Nederlanders vergroot van 21 procent in 2019 naar een jaar later 29 procent. Onder 75-plussers is de emotionele eenzaamheid in dezelfde periode echter meer dan verdubbeld, van 16 procent in 2019 naar 37 procent dit jaar. Onder emotionele eenzaamheid verstaat het SCP dat de betrokkenen een hechte en intieme band misten met een ander.

De drama’s die zich bij de ouderen thuis hebben afgespeeld worden langzaam duidelijk. De oversterfte door eenzaamheid, het intens missen van dierbaren, het opgehokt zitten op zichzelf. Ondanks alle goede initiatieven die ontstonden vanaf het begin van de corona crisis is de emotionele eenzaamheid toegenomen. De sociale eenzaamheid – de eenzaamheid door het gemis aan contacten is niet toegenomen – We hebben met elkaar dus toch iéts goed gedaan volgens het SCP.

Toch is de meer dan verdubbeling van de emotionele eenzaamheid wat 50PLUS het meeste aangrijpt. De initiatieven van de gemeente Rotterdam om de eenzaamheid in het algemeen onder 75-plussers te bestrijden heeft een flinke knauw gekregen. Ondanks aandringen van 50PLUS om eerder de afname van de eenzaamheid onder 75-plussers te meten, is dat niet gebeurt wat achteraf als zeer spijtig is te ervaren. We zullen nu waarschijnlijk nooit weten of de maatregelen die het college heeft genomen om de eenzaamheid te bestrijden enig effect hebben gehad.

De emotionele eenzaamheid is zoals gezegd enorm gestegen, maar pakt het college dit gegeven op en gaat het college hier mee aan de slag?

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het rapport van het SCP: Het welbevinden ten tijde van corona?
  2. Verwacht het college dat de gepubliceerde cijfers ook voor Rotterdam opgaan?
  3. Het voornemen van de wethouder is om de huisbezoeken van 75-plussers nog maar een keer per twee jaar te laten plaatsvinden. Alleen bij grote levensgebeurtenissen zoals verlies van een partner of verhuizing wordt extra bezocht. Meent het college dat corona en haar maatregelen aanleiding geven om de huisbezoeken aan 75-plussers weer eenmaal per jaar te laten plaatsvinden?
  4. Heeft het college andere maatregelen genomen om de eenzaamheid onder ouderen en speciaal onder 75-plussers te bestrijden?
  5. Heeft het college tussentijdse metingen gedaan over de eenzaamheid onder 75-plussers voor maart 2020, en zo ja, wil het college deze cijfers publiceren?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

 

 

 

1                               https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/welbevinden-ten-tijde-van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-van-een-bevolkingsenquete-uit-juli-2020
Delen via: