Een nieuw ziekenhuis in Spijkenisse

22 november 2021

Geacht college en burgemeester,

Zondag 14 november jl. verscheen bij RTV Rijnmond een artikel1 over de uitspraak die burgemeester Aboutaleb in gesprek met presentator Ruud de Boer had gedaan. Volgens de burgemeester is er behoefte aan een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse, onder meer om bij calamiteiten de grote groepen patiënten op te kunnen vangen.

Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis, zegt na overleg met zijn collega’s Koos Moerland (Dirksland) en Paul van der Velden (Spijkenisse) verrast te zijn door het initiatief van de burgemeester. Ze geven aan dat het MC Spijkenisse met de huidige werkwijze goed en rendabel functioneert. Bovendien maken zij zich bovendien zorgen over het eventueel wegtrekken van personeel uit de huidige ziekenhuizen.

De verzekeraars die de burgemeester zegt te hebben gesproken verwijzen hem voor de opvang bij calamiteiten naar de calamiteitenziekenhuizen in Utrecht of het plaatsen van patiënten bij calamiteiten naar Haaglanden. Volgens de burgemeester zouden dat flauwekul argumenten zijn.

De uitspraken en het initiatief van de burgemeester roepen bij 50Plus Rotterdam de volgende vragen op.

  1. Kan de burgemeester bevestigen dat hij de uitspraken in de uitzending van Ruud de Boer heeft gedaan om een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse te willen?
  2. Heeft de burgemeester onderzoek gedaan naar de behoefte van een dergelijk volwaardig ziekenhuis of heeft hij anderszins gronden om aan te nemen dat er behoefte is aan een dergelijk volwaardig ziekenhuis en welke zijn dat?
  3. Heeft de burgemeester met de directeuren van de ziekenhuizen in en om Rotterdam overleg gevoerd over de noodzaak van een extra volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse?
  4. Heeft de Burgemeester zicht op het kunnen werven van voldoende personeel op en zodanig wijze dat er geen personeel weggetrokken wordt uit de huidige ziekenhuizen die al met personeelstekorten kampen?
  5. Kan de burgemeester aangeven met welke verzekeraars hij gesproken heeft over het ziekenhuis in Spijkenisse?
  1. Kan de burgemeester aangeven hoe groot de capaciteit van het calamiteiten ziekenhuis is en of en waarom hij inschat dat dit onvoldoende zou zijn geweest?
  2. Heeft de burgemeester overleg gevoerd met ziekenhuisdirecteuren in Haaglanden om met hen de eventuele opvang bij calamiteiten te bespreken?
  3. Kan het college aangeven of zij een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse willen?
  4. Is het college voornemens om onderzoek te gaan doen naar een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: