Een energieneutraal huis, wie gaat dat betalen?

24 januari 2019

 

 

Geacht college,

52.000 euro! Dat kan de verduurzaming van een woning gaan kosten volgens berekeningen van Vereniging van Woningcorporaties Aedes. Dat is voor heel veel mensen heel veel geld.

Wat staat Rotterdammers met een eigen woning te wachten inzake verduurzaming en energietransitie? Als men nog relatief jong is, een goede bovenmodaal betaalde baan heeft, dan is het wellicht mogelijk om hier een hypotheek voor te krijgen. Maar met het klimmen der jaren en het dalen van het inkomen, door werkloosheid, ziekte of met een telkens gekort pensioen wordt dit lastig, zo niet onmogelijk. De afschrijvingsduur is gewoon te lang. Maar de kosten van energieverbruik gaan wel omhoog, alleen al door hogere energiebelastingen.

In het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ is aangekondigd dat de komende jaren tenminste 10.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden of daarop voorbereid gaan worden. Daarnaast dienen de woningen kosten efficiënt geïsoleerd of gerenoveerd te worden. Hier zijn al een aantal Rotterdamse wijken voor aangewezen. Het is 50PLUS Rotterdam niet duidelijk of hier ook particuliere woningen bij zitten en of meedoen verplicht is. 50PLUS Rotterdam krijgt vragen van inwoners die zich zorgen maken over wat er aan kosten allemaal op zich gaat komen in verband de plannen inzake verduurzaming en energietransitie.

 

50PLUS Rotterdam heeft aan het college van B&W daarom de volgende vragen:

  1. Worden particuliere huiseigenaren verplicht om mee te doen aan de verduurzaming / isolering en het van het gas af halen van hun woning, indien zij in wijken wonen, die door het College zijn aangewezen voor duurzame gebiedsaanpak?
  2. Indien zij hiertoe verplicht worden vindt het college dat zij daar dan zelf aan moeten meebetalen?
  3. Bij woningen, die van het gas af gaan, dienen bewoners dan ook een ander kooktoestel, verwarmingstoestel en ander kookgerei te kopen?
  4. Zo ja, krijgen ze die dan vergoed?
  5. Er is voor deze collegeperiode 150 miljoen voor de totale energietransitie nodig. Maar het college geeft al aan in het coalitieakkoord dat dit niet genoeg is. Kunnen particuliere wooneigenaren in de wijken, aangewezen voor verduurzaming er op rekenen, dat zij in ieder geval subsidie krijgen?
  6. Zal deze subsidie dan totaal kostendekkend zijn voor alle kosten die zij moeten maken? Verder wil het college dat ook de marktpartijen tot de verduurzaming van hun zakelijke panden overgaan. 50PLUS Rotterdam heeft bij deze wens en inzet van het college van B&W de volgende vragen daarbij:
  1. Kan het college van B&W-marktpartijen verplichten tot verduurzaming van hun eigen panden?
  2. Zo ja, moeten de marktpartijen de rekening voor deze verduurzaming dan zelf betalen?
  3. Indien het college van B&W niet de marktpartijen kan verplichten tot verduurzaming van hun eigen vastgoed hoe gaat het college dan inzetten op de verduurzaming van dit vastgoed in de stad?
  4. Welke verduurzamingsmaatregelen heeft het college van B&W voor ogen bij de verduurzaming van het vastgoed van zakelijke panden?

 

Delen via: