De veiligheid van zorgvragers

30 december 2020

Geacht college,

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de daders van ouderenmishandeling vaak (overbelaste) mantelzorgers zijn. Uit de meeste recente cijfers over het aantal mantelzorgers in Rotterdam (2019) en in welke mate zij (over)belast zijn staan stevige cijfers. Zo zou slechts 33% van de mantelzorgers in Rotterdam niet of nauwelijks belast zijn, maar 12% tamelijk zwaar belast, 6% zeer zwaar belast en 4% zelfs overbelast.

50PLUS Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over het grote aantal mantelzorgers dat door deze zorg voor een ander belast wordt en te zwaar belast wordt. Niet in de laatste plaats omdat de cijfers over 2019 hoger zijn dan die van 2017 en 2015. Wij maken ons zorgen over de personen die mantelzorg ontvangen en minstens zoveel over de mantelzorgers die daders zijn van ouderenmishandeling want niemand verleent mantelzorg om het zo uit de hand te laten lopen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Zijn er al cijfers over 2020 bekend over hoe het aantal mantelzorgers belast wordt en in welke mate ze te zwaar belast worden?
  2. Is er onderzocht hoeveel mantelzorgers daders zijn van ouderenmishandeling?
  3. Wat is de reden dat mantelzorgers daders van ouderenmishandeling worden?
  4. Welke nazorg ontvangen slachtoffers en daders van ouderenmishandelingen?
  5. Welke maatregelen neemt het college om ouderenmishandeling door mantelzorgers te voorkomen?
  6. Hoeveel procent van de tamelijk/zwaar en overbelaste mantelzorgers maken daar gebruik van?
  7. Is er voldoende ondersteuning of moet er ‘nee’ verkocht worden aan hulp vragende mantelzorgers?
  8. Vinden er evaluatiegespreken plaats met mantelzorgers die gestopt zijn met het verlenen van mantelzorg bijvoorbeeld door overlijden, herstel of opname in een zorginstelling van de zorgvrager?
  9. Is er nazorg voor mantelzorgers na beëindiging van de mantelzorg bijvoorbeeld na overlijden, herstel of opname in een zorginstelling van de zorgvrager?
  10. Welke verbeterpunten ziet het college als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

Delen via: