De mening van 9000 fans over Feyenoord City

11 maart 2019

 

Geacht college,

Feyenoord City; het veelbewogen plan waar iedereen en vooral de gepassioneerde Rotterdammer zich maar al te graag over buigt. Het betekent immers veel voor de Rotterdammer.

Recente berichtgeving van Dagblad 010 op 7 maart geeft aan dat dat er een enquête is uitgevoerd onder 27.000 seizoenkaarthouders van Feyenoord. Deze fans zouden per mail benaderd zijn door de club en Feyenoord om een mening te geven over Feyenoord City. Bekend is dat 12.000 fans half hebben geantwoord maar dat zo’n 9000 fans volledig de enquête hebben ingevuld en dus ook hun mening gedeeld hebben. Deze resultaten zouden zijn gebruikt bij de analyse van International Stadia Group die een onderzoek deed naar de veel besproken business case over het nieuwe stadion.

De vernieuwde versie van de business case, gepubliceerd op 21 februari, deed veel stof opwaaien. Nu is deze enquête onder 27.000 mensen publiekelijk verspreid en door 9000 fans volledig ingevuld. Maar wat deze 9000 fans die wel volledig de enquête hebben beantwoord nu precies vinden over dit alles is onbekend want het onderzoek is niet gepubliceerd. Dagblad 010 schrijft: “De resultaten van de enquête vallen volgens International Stadia Group overigens binnen de normale responsresultaten in vergelijkbare stadion-onderzoeken. ISG zegt er tevreden mee te zijn en de werkgroep Feyenoord City onder leiding van oud-topambtenaar Carl Berg heeft die tevredenheid overgebracht aan het college van B&W in Rotterdam.” Ook zegt het ISG dat de resultaten ‘’ruim voldoende zijn voor een goede representatieve analyse.’’ Dat is allemaal heel fijn om te weten maar wat is een normaal respons? Dat is nu niet duidelijk. Wat houdt dit in voor de Rotterdammers, en ook de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de meningspeiling?

50PLUS Rotterdam is benieuwd naar wat deze enquête dan heeft opgeleverd voor de analyse. Zo ook menig Rotterdammer. Want nu zijn deze resultaten niet bekend bij 50PLUS Rotterdam, laat staan dan ook bij de Rotterdammers. Waar het natuurlijk echt om gaat.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. 50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W of zij het eens is dat na het uitvoeren van een publieke enquête ook de resultaten hiervan openbaar moeten worden gemaakt?
  2. 50PLUS Rotterdam wil weten wat de inhoud is van de enquête die verzoekt aan de seizoenkaarthouders hun mening te geven over Feyenoord City. Is het college van B&W in staat deze enquête te delen?
  3. Waar zijn de bevindingen dat de resultaten een “representatieve analyse” kunnen vormen op gebaseerd? Op welke resultaten? En wil het college van B&W deze resultaten delen?
  4. Is het college van B&W in staat om het rapport te delen met de bevindingen van dit onderzoek?
  5. Als het college niet in staat is de enquêtevragen, de bevindingen en de resultaten te delen, wat is daarvoor haar argumentatie?
  6. Als het college niet de enquêtevragen, de bevindingen en de resultaten van Feijenoord heeft ontvangen, kan het college dan hiero verzoeken bij Feijenoord?

 

Delen via: