De Mantelfoon helpt u?

30 december 2020

Geacht college,

In Rotterdam zijn volgens de telling uit 2019, 90.000 mantelzorgers die op een of andere manier een andere Rotterdammer ondersteunen. Ze zijn in vergelijking met de landelijke cijfers vaker (over)belast. 50PLUS Rotterdam maakt zich hierover zorgen. Sinds dit voorjaar is de Mantelfoon het luisterend oor en adviespunt voor mantelzorgers.

De Mantelfoon vervangt de dienstverlening aan mantelzorgers zoals die eerder door het centrum van Dienstverlening werd verzorgd. Een belangrijk nieuw element is de 24-uurs bereikbaarheidsdienst om mantelzorgers te ondersteunen.

50PLUS Rotterdam maakt zich zorgen over de mantelzorgers en het beroep dat we in Rotterdam op hen doen. Degelijke ondersteuning en goede vindbaarheid van die ondersteuning zijn daarbij van groot belang.

Naar aanleiding van het voorafgaande hebben wij de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Hoeveel mantelzorgers doen wekelijks een beroep op de dienstverlening van de Mantelfoon?
 2. Waarover gaan de vragen aan de Mantelfoon? Hoe ziet de top vijf vragen eruit?
 3. Wordt de tevredenheid over de dienstverlening van de Mantelfoon gemeten?
 4.  Zo ja, hoe is de waardering en zo nee, waarom niet?
 5. Wordt er onderzocht hoe de dienstverlening van de Mantelfoon zich verhoudt tot de dienstverlening van het CvD?
 6. Zo ja, wat zijn de resultaten?
 7. Is de bekendheid van de Mantelfoon onder mantelzorgers gemeten?
 8. Zo ja, hoe is de bekendheid van de Mantelfoon?
 9. Een probleem bij mantelzorgers is dat zij zich vaak niet als zodanig benoemen. Het gevolg kan zijn dat zij daarom ook geen beroep doen op de dienstverlening van de Mantelfoon. Kan het college aangeven hoe zij dit probleem oplossen dus hoe zij de niet-zelfbenoemde mantelzorgers bereikt?
 10. Een groot deel van de mantelzorgers zijn minderjarigen. Hoe voorziet de Mantelfoon in dienstverlening aan hen? Zijn er bijvoorbeeld speciale medewerkers voor deze minderjarigen?
 11. Bij de aanbesteding van de ondersteuning van mantelzorgers was de 24-uurs bereikbaarheid mogelijkheid een belangrijk nieuw element in de dienstverlening. Is er bekend hoeveel mantelzorgers buiten kantooruren gebruik maken van deze nieuwe 24-uurs bereikbaarheidsdienst? En zo ja, kan het college deze gegevens delen?

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

 

 

Delen via: