De eigen bijdrage van €17,50 Wmo!

25 februari 2019

 

Geacht college,

 

Bij veel mensen is onduidelijkheid over de eigen bijdrage die ze moeten betalen als zij gebruik maken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat meldt de Nationale Ombudsman, die hierover sinds enkele weken klachten en signalen ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage hing voorheen af van iemands inkomen en eventuele vermogen. Maar sinds 1 januari geldt een nieuw vast tarief voor iedereen; 17,50 euro per vier weken.

Volgens de Ombudsman, Reinier van Zutphen, blijken sommige mensen nog steeds het oude tarief te betalen. Het komt voor dat binnen een gemeente de een nog steeds het oude tarief betaalt, terwijl bij de ander het nieuwe tarief in rekening wordt gebracht.

Het onderscheid lijkt te komen door hoe een gemeente de huishoudelijke hulp administratief heeft aangemerkt: als algemene voorziening of als maatwerkvoorziening. In het eerste geval betalen mensen nog steeds het oude, hogere bedrag. Iemand die gebruik maakt van de algemene voorziening én maatwerk, krijgt soms meerdere facturen. Eén van de gemeente en één van het bestuursorgaan CAK. “Dit lijkt op een stapeling van eigen bijdragen”, aldus de Ombudsman, die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vraagt om opheldering.

“Voor wie is dit nieuwe tarief bedoeld en op welke wijze dienen gemeenten het toe te passen? Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn.”, aldus de Ombudsman, die zegt dat “de informatieverstrekking onduidelijk lijkt te zijn geweest”.

Met de invoering van het enkele tarief voor iedereen wilde de minister voorkomen dat mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende zorgkosten. Het zou zo’n 180.000 huishoudens honderden en soms zelfs duizenden euro’s per jaar schelen.

Dat per 1 januari de eigen bijdrage Wmo voor een ieder € 17,50 per vier weken bedraagt is door het college van Rotterdam ook aangegeven. Maar zoals de nationale ombudsman ook al aangeeft; hoe dit nieuwe tarief bedoeld is en op welke wijze Rotterdam het toepast is niet aan de orde gekomen in de behandeling van de begroting 2019 en ook niet in de behandeling van deze eigen bijdrage in de commissie ZOCS.

Omdat 50Plus Rotterdam voor de inwoners van Rotterdam duidelijkheid wil heeft zij de volgende vragen aan het college:

  1. Kent het college de kritiek van de Ombudsman aangaande de eigen bijdrage Wmo?
  2. Kent Rotterdam een algemene voorziening en maatwerk?
  3. Zo ja, welke eigen bijdrage betalen Rotterdammers voor welke dienst?
  4. Zo nee, betekent dit dat er altijd slechts € 17,50 per vier weken in rekening gebracht wordt ongeacht die geleverde dienst of diensten?
  5. Als er verschillende tarieven zijn, is het college dan van plan hierin verandering te brengen om stapeling van eigen bijdrage te voorkomen?
  6. En op welke termijn zijn de mogelijke wijzigingen naar die €17,50 per vier weken te verwachten?
  7. Krijgen inwoners per terugwerkende kracht het teveel betaalde geld terug omdat per 1 januari het nieuwe vaste tarief van €17,50 per vier weken voor iedereen geldt?
1 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/het-nieuwe-abonnementstarief-wmo-vallen-sommige-mensen- buiten-de-boot-nationale

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.