Commotie voorstel GroenLinks over medische behandeling 70plussers

15 februari 2019

 

 

Geacht College,

Mirjam Klaassen heeft al zeker 10 jaar pijn aan haar heup. En het wordt in de tijd er ook niet beter op dat beseft Mirjam zelf ook wel met haar leeftijd van ondertussen bijna 85 jaar. Maar ja ze heeft er gewoon al die jaren geen oog voor gehad want de zorg voor haar ernstig zieke man had veel hogere prioriteit. Nu is meneer Klaassen 3 maanden terug overleden en hebben de kinderen mevrouw Klaassen weten te overtuigen dat het nu de tijd is om een operatie te ondergaan voor een nieuwe heup. Samen met haar oudste dochter gaat ze naar het ziekenhuis voor een intakegesprek. Wat een afschuwelijke onmacht overvalt mevrouw Klaassen en haar dochter als blijkt dat ze niet een intakegesprek met de chirurg hebben voor een datum om de kunstheup te ontvangen. Nee daarvoor in de plaats komen ze terecht op de afdeling Geriatrie waar een arts mevrouw Klaassen ondervraagt over haar geestelijke gesteldheid en of ze nog wel zelfstandig naar toilet kan gaan. Wat een vernedering voor de zo vitale Mirjam Klaassen die net 10 jaar mantelzorg voor haar bedlegerige man in haar eentje wist te klaren! Er is blijkbaar niet zomaar een nieuwe heup voor mevrouw Klaassen. Ze is tenslotte 85 jaar en het is ernstig de vraag of zo’n dure ingreep nog wel de moeite waard is om te laten doen.

Dat die vraag gesteld wordt door de politiek die tot hoogste doel het “bezuinigen op de zorg” voor ogen heeft is niet relevant blijkbaar. Wat een immense vernedering dat anno 2019 wij in een Nederlandse samenleving zijn terecht gekomen waar het niet meer gaat om het welzijn van de inwoners maar waar het alleen nog maar gaat om de vraag of de kosten de baten van de samenleving nog wel dekken.

Het Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) heeft een dergelijk mensonterend voorstel gelanceerd1. Een plan dat er voortaan bij alle gesprekken over medische ingrepen die 70plussers moeten ondergaan, een geriater betrokken moet worden. Deze moet mede beoordelen of een operatie nog wel een goed besluit is voor de oudere patiënt. Zo moet er volgens het kamerlid Ellemeet goed gekeken worden of de 70plusser een operatie nog wel aan kan en de kwaliteit van leven van de 70plusser nog wel voldoende is na deze operatie. Dat deze handelswijze ook kan lijden tot een kostenbesparing in de gezondheidszorg zou zeker niet haar hoofddoel zijn beweerd ze zelf.

Uiteraard heeft dit plan tot grote maatschappelijke beroering geleid. Met vaak zeer heftige emotionele reacties. 50PLUS landelijk maar ook lokaal is overstelpt met veel boze en emotionele reacties van mensen waaronder natuurlijk vele oudere medemensen. Wat de hoofdreden van mevrouw Ellemeet ook moge zijn, wederom worden ouderen in een adem genoemd met oplopende zorgkosten. De jarenlange discussie over de oplopende zorgkosten door de vergrijzing is nog steeds dagelijkse kost van vele politieke boekhouders.

Een extra afwijzingspunt op de voorstellen van mevrouw Ellemeet is dat men kwetsbaarheid en het daardoor maar beter niet meer een operatie ondergaan, niet zomaar aan een leeftijd kan koppelen. Ook jongere mensen en zelfs kinderen kunnen in deze kwetsbare positie zitten of terechtkomen. Omroepbaas Jan Slagter betoogde dan ook terecht dat een 85-jarige door een heupoperatie nog zeker 10 jaar of meer een goed leven kan hebben met een dergelijke ingreep.

En dan hebben we het nog maar niet over de tegenstrijdigheid die zich bij de leeftijd van 70 jaar voordoet. Enerzijds worden mensen door de politiek gedwongen om langer te blijven werken tot tegen de 70 jaar aan want ze kunnen nog zo goedbijdragen aan de samenleving. Anderzijds wijst mevrouw Ellemeet van de politieke partij GroenLinks de 70-jarigen af voor dure ingrepen. Over kwetsbaarheid en onrechtvaardigheid gesproken; dit begint vormen aan te nemen die lijken op uitbuiting van oudere mensen.

50PLUS Rotterdam wil van het College en in het bijzonder van de wethouder Zorg daarom het volgende weten:

  1. Wat vindt het College van de plannen van mevrouw Ellemeet van GroenLinks?
  2. Snapt het College en de wethouder Zorg in het bijzonder de onrust die er ontstaan in de samenleving door de voorstellen van mevrouw Ellemeet?
  3. Wil het College publiekelijk afstand nemen van deze voorstellen?
  4. Wil dit college bij minister Bruins van de VVD die notabene nog positief reageerde op de voorstellen van mevrouw Ellemeet,er ernstig op aandringen dat dit natuurlijk mensonterende slechte voorstellen zijn waar de politiek op lokaal niveau geen uitvoering aan wil geven?
  5. Kan het college aangeven wat dergelijke landelijke plannen voor invloed/impact hebben op de behandeling van Rotterdamse ouderen, die in het kader van de WMO, bijvoorbeeld via de keukentafelgesprekken worden benaderd?

 

1 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-doorbehandelen-op-je-70e-niet-altijd-een-goed-plan- is/?fbclid=IwAR2_292DMsAen6y0gLg3h2JeSolKvpplZfIOlmhOxUlKxpD2FTaNdW5mweo
2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3151780/minister-aan-de-slag-met-omstreden-plan-groen- links?utm_source=google&utm_medium=organic
Delen via: