Brandveiligheid in Seniorencomplexen!

5 februari 2019

 

 

Geacht college,

Meneer Jansen, 80 jaar, is nog volop aan het genieten van zijn vrijheid in zijn zelfstandige woning in een seniorencomplex. De enige lasten op het moment is dat gehoorapparaat wat nooit goed lijkt te werken of altijd op de verkeerde frequentie staat. Jansen, die rustig zijn boterhammetje staat te smeren, heeft niet door dat het brandalarm buiten zijn appartement af gaat en rook inmiddels onder zijn deur door dringt. Plots staat er een brandweerman naast hem die luidkeels verklaart dat Meneer Jansen NU het gebouw moet verlaten. De brand was ontstaan bij zijn buurvrouw van 86 jaar die vergeten was een pan van het vuur te halen. Meneer Jansen schrikt zich een ongeluk door de plotselinge verschijning van de brandweerman maar hij komt er wel zonder kleerscheuren vanaf.

Dit is helaas voor veel andere senioren bij brand in (senioren)woningen vaak niet het geval. Dat blijkt uit de spijtige berichtgeving van het Algemeen Dagblad die laat weten dat zondag 3 februari een 87-jarige man is overleden in een flatwoningbrand. Omwonenden hebben de brand opgemerkt en de brandweer genotificeerd. De bewoner zelf is gevonden in zijn slaapkamer en reanimatie mocht helaas niet meer baten. Oorzaak van de brand was volgens de brandweer letterlijk vlam in de pan en was dus ontstaan in de keuken.

Naar aanleiding van de brand en de 87-jarige man die om het leven is gekomen, benadrukt de brandweer nogmaals in een interview met RTV Rijnmond dat ouderen steeds vaker slachtoffer zijn van dodelijke woningbranden. Peter Schuurmans (brandweer Rotterdam-Rijnmond) geeft aan dat naar verwachting het aantal doden bij woningbrand, met name onder senioren, zal verdubbelen in 2030. Er moet een bewustzijn van brandveiligheid gecreëerd worden in seniorencomplexen. Maar er moeten ook zeker de nodige voorzieningen komen. Voorzieningen zoals rookmelders op de juiste plaatsen als iemand slecht ter been is of minder op gas koken en meer op elektriciteit.

De brandweer wil maatregelen. Zo ook 50PLUS Rotterdam.

50PLUS heeft meermaals gepleit voor het aanscherpen van de brandveiligheid voorschriften in seniorencomplexen. In februari 2018 heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken toegezegd de regelgeving aan te scherpen. De brandveiligheid van seniorencomplexen volstaat niet doordat de bouwregelgeving uitgaat van zelfredzame personen en veel senioren zijn dat niet. De overheid wil dat ouderen langer zelfstanding wonen, dat moet dan wel veilig zijn. Een onderzoek van De Brandweeracademie liet destijds ook blijken dat senioren bij brand niet zelfredzaam zijn. En dat senioren niet binnen 1 minuut na het ontdekken van de brand hun appartementen verlaten. De cijfers zijn schrikbarend. De helft van de dodelijke slachtoffers door brand zijn 60-plussers. Dit is een gemiddelde over 8 jaar en dus een structureel gegeven.

De mate van zelfredzaamheid wordt bepaald door de mate van mobiliteit, zicht, gehoor en verstandelijk vermogen. Een persoon is verminderd (of beperkt) zelfredzaam als er sprake is van een beperking in mobiliteit, zicht of gehoor. Nu worden wij er toch weer cru aan herinnerd dat senioren bij brand niet zelfredzaam zijn en dat de huidige brandveiligheidsvoorschriften in seniorencomplexen en flatwoningen een probleem vormen.

50PLUS Rotterdam wil weten wat het college aan dit aanhoudende probleem in onze gemeente doet of gaat doen.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. 50PLUS Rotterdam wil weten van het college van B&W gezien de stijgende cijfers in senioren slachtoffers van dodelijke branden, de urgentie van het brandveiligheidsprobleem in seniorencomplexen inziet?
  2. Zo ja, wat doet het college eraan om deze seniorencomplexen brandveiliger te maken? In acht nemend dat het aan de gemeente is om gebouweigenaren te manen tot een brandveiliger complex.
  3. Wat zijn de exacte plannen voor de voorzieningen en aanpassingen in de bouwregelgeving van brandveiligheid in seniorencomplexen?
  4. Ook als een gebouw niet geclassificeerd is als seniorencomplex maar er een hoog percentage aan ouderen woont, wordt hier rekening mee gehouden? Is er dan alsnog een aangepast brandveiligheidsplan van toepassing voor deze senioren?
  5. Kan de gemeente via inzet van wijk coördinatoren of via huismeesters beter inzichtelijk krijgen waar de senioren nog zelfstandig wonen n deze informatie ten behoeve van de brandweer beschikbaar hebben?

 

1 https://www.ad.nl/waterweg/man-87-overleden-bij-woningbrand-vlaardingen~a7222d69/
2 https://www.rijnmond.nl/nieuws/177986/Brandweer-maakt-zich-zorgen-over-ouderen-bij-brand
3 https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170412-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2016.pdf?param=0
Delen via: