Acute zorg voor dementerenden!

6 februari 2020

Geacht college,

Mevrouw Jansen is 83 jaar en woont nog volledig zelfstandig in een 3-kamerappartement op de begane grond. Klaartje Jansen is dementerend. Een proces dat geleidelijk aan gestart is maar nu bevindt mevrouw Jansen zich in een fase dat de thuiszorg zich ernstig zorgen begint te maken. Al een aantal malen heeft de thuiszorg erop aangedrongen dat de huisbaas andere sloten aanbrengt op de deuren en ramen van Klaartje. Sloten die niet zomaar te openen zijn voor mevrouw Jansen. Vooral de avond en nacht zijn een probleem want Klaartje wil vooral dan nogal eens gaan lopen rondspoken. Zo heeft de buurvrouw Klaartje al twee keer in haar ochtendjas en op haar pantoffels ‘s avonds laat bij de buurtsuper voor de deur aangetroffen. In allerijl is toen de thuiszorg opgetrommeld om Klaartje te verzorgen. Sinds die tijd is er een interne afspraak binnen de thuiszorg gemaakt dat de thuiszorg om 10 uur ‘s avonds nog extra langskomt bij mevrouw Jansen om haar in bed met fixatiebanden vast te binden tot de volgende ochtend. Klaartje is duidelijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen maar andere zorg als haar te fixeren kan de thuiszorg haar helaas niet bieden.

‘Ouderen en gehandicapten door nieuwe wet ernstig gedupeerd’ kopt het NRC .nl gisteren binnen. De krant meldt dat nieuwe regels voor gedwongen zorg tal van problemen opleveren, van bureaucratische rompslomp tot discriminatie.
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet zorg en dwang van kracht. Deze wet regelt de zorg voor dementerenden en verstandelijk gehandicapten. Er is ook een tweede wet van kracht sinds begin dit jaar, de Wet verplichte ggz. Door de twee verschillende wetten dreigen dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten bij acute situaties tussen wal en schip te vallen doordat de crisisdienst sinds 1 januari demente ouderen weigert omdat ze onder de verkeerde wet vallen. De zorg voor dementerende ouderen (en verstandelijk gehandicapten) dreigt zo in de knel te komen. De wet discrimineert ook volgens het artikel in het NRC van 5 februari omdat veel dwangmaatregelen (behalve medicijnen toedienen) in de wet zorg en dwang niet aan de rechter hoeven te worden voorgelegd terwijl dat bij psychiatrische patiënten wel verplicht is.

50PLUS Rotterdam heeft in december al aangegeven in een motie vreemd aan de orde van de dag dat dementie bij een op de vijf mensen voorkomt. Nederland telt nu 280.000 dementerende mensen. Driekwart van de oudere mensen met dementie woont nog zelfstandig thuis. En alleen al in Nederland zorgen er 350.000 mantelzorgers voor iemand met dementie.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met het artikel uit het NRC van 5 februari 2020 “Ouderen en gehandicapten door nieuwe wet ernstig gedupeerd”?
  2. Heeft het college ook signalen bereikt waaruit blijkt dat de crisisdienst dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten weigert omdat ze onder de verkeerde wet vallen?
  3. Zo ja, is het college bekend hoe vaak dit in Rotterdam gebeurt?
  4. Zo nee, is het college bereid dit te onderzoeken?
  5. Indien het college bekend is met het feit dat dementerenden en verstandelijkgehandicapten geweigerd worden door de crisisdienst, kan zij dan aangeven hoe de zorg voor dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten dan georganiseerd wordt of vallen deze groepen tussen wal en schip?
  6. Is het college andere knelpunten bekend die door de nieuwe wetten veroorzaakt worden en kan zij deze knelpunten met de Raad delen?
  7. Als er zich knelpunten gaan voordoen (wat gezien de veranderende Wet & Regelgeving) zeker zal gaan gebeuren, hoe gaat het college daar dan op anticiperen?
Delen via: