Acute bouwopgave om infarct in de zorg op te lossen

10 februari 2020

Geacht College,

Elke dag worden er gemiddeld minstens 560 ziekenhuisbedden bezet gehouden door een patiënt die al lang ontslagen had moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ziekenhuizen liggen steeds voller met deze ‘verkeerde bedden’ en moeten daardoor nieuwe patiënten weigeren.

RTL Nieuws deed een rondgang onder alle 74 ziekenhuizen in Nederland, tweederde (49) deelde hun cijfers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar meer dan 200.000 (204.297) bedden bezet waren door een patiënt die geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft. Het bezet houden van ziekenhuisbedden door patiënten die eigenlijk geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben komt omdat die patiënten eigenlijk zouden moeten doorstromen naar een verpleeghuis, revalidatieplek, ggz of wijkverpleging maar daar niet terechtkomen omdat er geen plek voor ze is. Dat er daar geen plek is komt door personeelstekorten in de zorg, bezuinigingen en wachtlijsten.

Daarmee lijkt zich een infarct te voltrekken in de zorg. Aan de voorkant worstelen huisartsen en ambulances om patiënten te plaatsen, in ziekenhuizen stagneert de uitstroom en de verpleeghuizen zitten met groeiende wachtlijsten.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met het zorginfarct zoals hierboven beschreven dat zich dat aan het voltrekken is?
  2. Zo ja, is het college bekend met hoe de situatie in Rotterdam is? of is het bekend hoeveel ouderen vanwege de verkeerde de problematiek te lang in een ziekenhuis moeten verblijven?
  3. Zo nee, is het college bereid dit te onderzoeken?
  4. Kan het college aangeven hoe het college voornemens is urgentiebeleid in te gaan zetten zodat de wachtlijsten op plekken weggenomen wordt?
  5. Is het college bereid op korte termijn een tussenvoorziening te realiseren?
  6. Kan het college aangeven waar in Rotterdam die extra verpleegtehuizen en revalidatielocaties voor die extra plekken gebouwd gaan worden?
  7. Kan het college aangeven wanneer die extra verpleegtehuizen en revalidatielocaties voor die extra plekken gebouwd zijn?
  8. Mocht het college menen dat dit buiten haar bevoegdheden ligt, is het college dan bereid deze zaak bij de minister aanhangig te maken?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5015691/zorginfarct-verkeerde-bedden-personeelstekort
Delen via: