Actueel overzicht sloopplannen

19 februari 2020

Geacht college,

In deze tijd van woningnood heeft deze coalitie een grote drang om vooral veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in de stad te slopen. Onder het mantra ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ wordt er vooralsnog vooral stevig ingezet op ‘Slopen, Slopen, Slopen’.

Het gebeurt allemaal in zo’n rap tempo dat voor een eenvoudig controlerend raadslid het niet bij te houden is wat er allemaal tegen de vlakte gaat in onze stad.

50PLUS Rotterdam vindt het echter wel heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de sloopplannen in het algemeen en sloopplannen van vooral huurwoningen in Rotterdam in het bijzonder. Vorig jaar verstrekte wethouder Kurvers nog een volledig en duidelijk overzicht van het aantal te slopen woningen tot en met 2021 (19bb1050).

50PLUS Rotterdam verzoekt het college nu om binnen vier weken met een geactualiseerd overzicht van het aantal te slopen woningen te komen. Ditmaal ontvangen wij graag een overzicht tot en met 2023. Dit moet mogelijk zijn omdat met de woningcorporaties in december jl. prestatieafspraken zijn gemaakt voor de duur van twee jaar. De vorige prestatieafspraken hadden betrekking op slechts één jaar.

Ook vindt 50PLUS Rotterdam het een goed idee om jaarlijks het overzicht van te slopen woningen te actualiseren en te ontvangen van het college. Kunt u als college daaraan tegemoetkomen?

Wij zien uw antwoord graag tegemoet.

Delen via: