In de raad

Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele nationaliteiten hun werk en leven hebben. Rotterdam een stad waar de gevleugelde uitspraak van ‘niet lullen maar poetsen’ recht wordt gedaan en waar mensen
groos zijn op het feit dat ze ook niet kletsen maar aanpakken!
In Rotterdam hoort conform het brede pallet aan diverse inwoners ook een 50PLUS in de gemeenteraad thuis, een 50PLUS Rotterdam die aandacht heeft voor alle Rotterdammers, een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven.

In de raad laat 50PLUS Rotterdam zich horen. Als volksvertegenwoordigers zetten wij ons in voor de verbetering van het leven voor alle Rotterdammers. Door middel van verschillende raadsinstrumenten krijgen wij de kans om de stem van de Rotterdammers te laten horen. De raadsvergaderingen vinden plaats op donderdag, hier hebben wij de kans om initiatiefvoorstellen in te dienen. Raadsleden kunnen een notitie of voorstel initiëren. Een notitie ter voorbereiding op bespreking van een onderwerp in een raadscommissie of een voorstel met bijbehorend ontwerpbesluit waarover besluitvorming in de raad zal plaatsvinden.

Ook kunnen er moties en amendementen ingediend worden tijdens de raadsvergaderingen. Moties verzoeken het college van Burgemeester & Wethouders tot uitvoeren van een nieuw beleid of beleidsveranderingen. De amendementen zijn de wijzigingen van dergelijke moties of besluitvormingen.

Er zijn ook actualiteitenraden, op de donderdagen wanneer er geen raadsvergadering plaatsvindt, waarbij actuele gebeurtenissen in Rotterdam worden besproken in de raad.

In onze kalender vindt u de raadsvergaderingen en de actualiteitenraden met een link om deze live te bekijken.

50PLUS Rotterdam maakt ook veelvuldig gebruik van het raadsinstrument schriftelijke vragen, naar aanleiding van actualiteiten die ons zorgen baren. Wij kunnen schriftelijk onze vragen in dienen bij het college die zij vervolgens dient te beantwoorden.

Andere raadsinstrumenten waarvan wij doorgaans gebruik maken, zoals een interpellatie, twee minuten debat of een regeling van werkzaamheden, zijn te vinden onder overige bijdragen.