Verzoek om Beraadslaging: Uitslag Woonbron-gemeente

22 mei 2019

BETREFT: WONINGCORPORATIES DRAGEN NIET FINANCIEEL BIJ AAN HET OPKNAPPEN VAN HUIZEN DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN PARTICULIEREN

Geachte voorzitter,

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft een bindende uitspraak gedaan in een ruzie tussen de gemeente Rotterdam en de sociale verhuurders. De Rotterdamse woningcorporaties hoeven niet mee te betalen aan het opknappen van huizen die in het bezit zijn van particulieren.

Aanleiding is een sloopproject aan de Texelsestraat in de wijk Carnisse, waar de gemeente in het kader van het Nationaal programma Rotterdam-Zuid, 169 woningen wil slopen die grotendeels particulier bezit zijn. De bedoeling was dat de wooncorporatie Woonbron dit zou betalen en de particuliere eigenaren zou uitkopen, om vervolgens de grond door te verkopen aan een projectontwikkelaar.

De wooncorporatie Woonbron tekende echter bezwaar aan. En daarmee was er een geschil tussen gemeente en woonbron zoals bedoeld in de zin van artikel 44 lid 4 Woningwet geboren. Het geschil tussen gemeente en Woonbron is voorgelegd aan een speciale geschillencommissie, de zogenaamde Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet voorgelegd. En dit geschil is dus nu beslecht in het voordeel voor de wooncorporatie Woonbron.

50PLUS Rotterdam wil zo snel mogelijk met wethouder Kurvers in debat over de uitspraak van de minister van Binnenlandse Zaken en de gigantische gevolgen hiervan voor Rotterdam en in het bijzonder het NPRZ-programma. Ik verzoek u daarom dit onderwerp in de vorm van een regulier debat toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van 6 juni 2019 aanstaande.

 

Delen via: