Verzoek om beraadslaging: Excessieve politie-inzet in een doodgewone woonwijk Tweebosbuurt

8 maart 2020

Geachte voorzitter,

Ondanks het besef dat het Openbaar Ministerie de organisatie is die besluit tot inzet van politie-inzet bij het verwijderen van de krakers in de Tweebosbuurt willen wij met een aantal partijen toch een spoeddebat met het college aanvragen over deze inval door de politie om de krakers uit de Tweebosbuurt te verwijderen.

Afgelopen vrijdag 06 maart 2020 is een buitensporige hoeveelheid politiemacht in de Tweebosbuurt ingezet om zeggen en schrijven 10 krakers te ontzetten uit de door hun gekraakte woningen!

Volgens veel omstanders is met een bovenmatige hoeveelheid van 50 tot 60 politiemensen, 150 tot 200 politiemensen nog in de stand bye paraat, meer dan 10 ME politiebussen in de wijk rondrijdend, 2 drones, een helikopter en een hoogwerker is aan deze uitzetting van 10 jonge krakers vormgegeven.

Met stevige deurintrappingen, met grof geweld doodgewone mensen de toegang weigeren tot hun eigen trappenhuizen, tot hun eigen straat en hulpbehoevende krakers via een hoogwerker dwingen het pand te verlaten, het leek wel of er zware criminelen met heftig wapentuig overrompeld diende te worden.

Vele buurtbewoners waren volledig van slag door deze vijandelijke inval van de politie. Gedurende de hele afgelopen week is er ‘s nachts een securityteam bezig geweest de bewoners van Tweebosbuurt 24 uur in de gaten te houden. Met lampen werd in allerlei nog normaal bewoonde huizen naar binnen gekeken. Vanuit een auto werden de inwoners door twee mensen met een hond in de gaten gehouden. Er werd een registratie bijgehouden van wie in welk portiek naar binnen ging. Diverse bewoners hebben die ploegen aangesproken omdat men zich bespiedt voelde maar kregen geen reactie. Niemand wist waar ze moesten gaan klagen om deze zeer onbehoorlijke huisinbreuk te doen stoppen.

Een zeer traumatische ervaring dus voor de toch al zwaar overbelaste en gestreste bewoners van de Tweebosbuurt.

Het kan niet anders of deze uitzetting van 10 jonge onschuldige krakers heeft met medeweten van het college van B&W plaatsgevonden. Dus willen wij zo snel mogelijk met het college in debat over deze gang van zaken. Vragen als

  • Wie heeft de opdracht voor dit exceptioneel politiegeweld gegeven?
  • Hoe gaan wij als gemeente nu eindelijk eens de rechten van doodgewone mensen die in een doodgewone wijk als de Tweebosbuurt wonen beschermen tegen deze schandelijk en overdreven machtsvertoon?
  • Hoeveel heeft deze inspanning aan politiemacht gekost?
  • Wie gaat de rekening van deze politie-inzet betalen?
  • Wat is de rol van het college van B&W in deze?
  • Op basis van welke juridische grondslag is de nut en noodzaak van deze actie bepaald?
  • Is ook het college niet van mening dat dergelijk overmacht aan politie-inzet niet nodig is bij het ontruimen van 10 jonge onschuldige krakers?
  • Deze invallen door de politie zijn gebeurd onder begeleiding van Vestia medewerkers. Dat is nogal intimiderend naar de reguliere huurders van Vestia. Vraag aan het college of dat dit zomaar door de gemeente toegestaan kan worden?
  • Hoe gaan wij voorkomen dat doodgewone mensen het dupe worden zijn van deze bijna obsessieve vorm van het leegmaken van de woningen in Tweebosbuurt?

En misschien nog wel meer vragen behoeven wat ons betreft een toelichting van dit college.

Wij verzoeken u daarom dit onderwerp in de vorm van een regulier debat toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van 12 maart aanstaande.

Delen via: