Verzoek om beraadslaging: een kritisch advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15 oktober 2020

Geachte voorzitter,

Het ruimtelijk en programmatisch toetsingskader ‘unsolicited proposal Parkhaven’ is op 30 januari 2020 behandeld in de raad en onder een hele hoop ‘mitsen’ en ‘maren’ vastgelegd in moties en amendementen heeft wethouder Kurvers toestemming gekregen van de raad om het Masterplan verder uit te gaan werken. Een van de belangrijkste punten van de raad was de vraag of de vier monumenten, waaronder de Euromast als belangrijkste, het wel kunnen verdragen dat zo’n enorme bouwopgave van negen hoge torens met 650 woningen daar komt? Om hier antwoord op te kunnen geven zou door de wethouder een advies gevraagd worden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

In mei van dit jaar heeft de raad van de wethouder te horen gekregen dat het Masterplan Parkhaven en een afdoeningsvoorstel voor een aantal moties in oktober 2020 naar de raad zou komen. 6 oktober 2020 krijgt de raad van de wethouder te horen dat de initiatiefnemer de gemeente geïnformeerd heeft dat zij meer tijd nodig heeft dan voorzien om het Masterplan Parkhaven te kunnen indienen. De initiatiefnemer verwacht daar nu nog 1 tot 3 maanden voor nodig te hebben.

Wat de wethouder niet bij dit uitstel van de initiatiefnemer aan de raad heeft gemeld, is dat het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over het plan met de negen woontorens langs de Euromast wel is afgerond en aan de wethouder is aangeboden. In plaats van het in ontvangst te nemen heeft Kurvers de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gevraagd het advies „op te schorten” en dat moeten wij als raad notabene lezen in de krant [1]. Hoogstwaarschijnlijk is dit verzoek van ‘opschorting’ door de wethouder ingegeven omdat het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een uiterst kritisch en negatief advies is over het ingediende Masterplan. Iets wat wethouder Kurvers ook wel had kunnen weten want in januari 2020, nog voor de raadsbehandeling, is de Rijksdienst Cultureel Erfgoed samen met de gemeente informeel op locatie geweest en had daar al aangegeven dat het voorliggende voorstel voor het Masterplan niet voldeed aan het toetsingskader van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook toen heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed laten doorschemeren dat wat hun betreft er beter gekeken moest worden naar de cultuurhistorische waarden en ook toen heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de ernstige twijfel uitgesproken of de beleving van de Euromast wel voldoende geborgd is in het voorliggende Masterplan.

50PLUS Rotterdam is uitermate verbaasd dat de raad nu via de krant[1] te horen krijgt dat er een advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ligt maar dit op verzoek van de wethouder opgeschort is en dat nu ineens de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners meer tijd nodig heeft om af te stemmen en om de onderzoeksresultaten te verwerken. Het verwerken van de onderzoeksresultaten door de ontwikkelcombinatie Parkhaven had naar inziens van 50PLUS Rotterdam toch allemaal dienen te gebeuren voordat een advies van een Rijksdienst was gevraagd.

50PLUS Rotterdam wenst over deze nieuwe informatie met het college in debat te gaan en verzoekt daarom dit onderwerp in de vorm van een regulier debat toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van 12 november 2020.

 

 

 

 

[1]NRC

 

Delen via: