Regeling van Werkzaamheden: Stand van zaken aanbesteding welzijnswerk!

12 mei 2022

Geachte voorzitter,

Per 1 juli aanstaande is hopelijk de stoelendans rond de aanbestedingen van het welzijnswerk in Rotterdam rond. Dat het niet zonder slag of stoot is gegaan, dat het heel veel pijn heeft gedaan en dat het heel wat voeten in aarde heeft moge duidelijk zijn gezien de enorme hoeveelheid reacties die 50PLUS Rotterdam en vele andere politieke fracties de afgelopen maanden vanuit de Rotterdamse bevolking hebben ontvangen. Daarom wil 50PLUS Rotterdam aan de hand van onder andere de volgende vragen hierover van gedachte wisselen met de wethouder.

  • Wat is er gebeurd met de medewerkers die vanwege de veranderingen door deze aanbestedingen geen zekerheid meer hebben op hun werk?
  • Wat is er gebeurd met de projecten die vanwege de veranderingen door deze aanbestedingen niet meer verder uitgevoerd zullen of kunnen worden?
  •  Zijn de welzijnsorganisaties allemaal van start gegaan en hoe is de stand van zaken van het welzijnswerk op dit moment in de gebieden?
  •  Zijn er knelpunten en problemen die voortgekomen zijn naar aanleiding van de aanbestedingen en de stoelendans die heeft plaatsgevonden?
  •  Gaan we nog een evaluatie krijgen van wat er gebeurd is met betrekking tot deze aanbestedingsronde?
  •  Gaat de gemeente nog inventariseren hoe de bewoners de overgang en veranderingen vanwege de aanbestedingen hebben ervaren?

 

Vandaar het verzoek van 50PLUS Rotterdam om dit onderwerp ter bespreking te agenderen voor de eerstkomende tijdelijke commissie Sociaal.

 

Delen via: