Regeling van Werkzaamheden: Ouderen-eenzaamheid vanwege slechte mobiliteit

3 april 2019

Geachte voorzitter,

Via de ouderenbond en de SOR-woningcorporaties komen bij 50PLUS Rotterdam sinds het 4dekwartaal van 2018 frequent klachten binnen over het moeten verwijderen van scootmobielen op galerijen en in hallen van appartementencomplexen.

Alles houdt verband met de brandveiligheid van complexen. De vaak grote en logge scootmobielen zijn een sta in de weg bij calamiteiten en bij ontruimingen voor inwoners en hulpverleners.

Veel slecht ter been zijnde ouderen hebben vervolgens de lichtere en minder logge huis-tuin en keuken scootmobielen aangeschaft. Maar ook deze voldoen helaas niet aan de voorschriften die de brandweer en politie stellen.

Gevolg is dat er ineens heel veel niet mobiele ouderen aan huis gekluisterd zijn komen te zitten.

En daar klaagde de SOR-woningbouwcorporatie in 2018 al over. En nu komen er dus ondertussen bij de ouderenbonden vele klachten binnen dat ouderen vereenzamen omdat ze niet meer hun huis uit kunnen omdat ze niet mobiel zijn.

Met het voorjaar voor de deur is het voor vriend en vijand duidelijk dat er iets moet gebeuren. De wethouder is hiervan al eerder op de hoogte gesteld maar schuift het probleem van zich af door te stellen dat het een probleem is voor de woningcorporaties.

50PLUS Rotterdam is het eens dat natuurlijk het bestuur van de stad niet degene is die dit probleem structureel kan oplossen. Maar het moge duidelijk zijn dat als er geen oplossingen komen het uiteindelijk wel een gigantisch probleem voor dit bestuur gaat worden. Enerzijds is deze wethouder hard aan de bak volgens zijn eigen zeggen om de eenzaamheid onder ouderen op te lossen. En anderzijds laat deze wethouder nu met grote getale nieuwe ouderen in de vergetelheid terechtkomen door aan dit probleem niets te doen. Dat is volgens 50PLUS het paard (of de scootmobiel) achter de wagen spannen.

50PLUS Rotterdam vindt dat het college een rol heeft in het faciliteren en ondersteunen van de oudere inwoners om mee te denken met het ontstane probleem. Het voorjaar staat voor de deur en het zou toch een kwalijke zaak zijn als onze ouderen vanwege een beperkte mobiliteit daar niet van kunnen genieten.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam het verzoek heeft om deze problematiek op de kortst mogelijke termijn in een commissievergadering aan de orde te kunnen stellen bij de wethouder.

Delen via: