Regeling van Werkzaamheden: Klachten inwoners Nijverheidstraat/Zinkerweg

7 juni 2018

Geachte voorzitter

Naar aanleiding van het inspreken van inwoners van het wooncomplex aan de Nijverheidstraat / Zinkerweg in de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening op woensdag 30 mei hebben 50PLUS Rotterdam en SP Rotterdam het initiatief genomen om een bezoek te brengen aan een van de woningen van het wooncomplex aan de Nijverheidstraat/Zinkerweg om zelf op locatie de klachten van de inwoners te aanschouwen.

Het wooncomplex is in eigendom van Woonstad. Het wooncomplex stond op de nominatie voor sloop bij Woonbron maar dat is niet toegestaan door de gemeente vanwege het gezichtsbepalende karakter van het complex in de wijk. Het betreft sociale huurwoningen. Het gaat over 15 woningen aan de Zinkerweg en 45 woningen aan de Nijverheidstraat (Nijverheidstraat 232 – 324 en Zinkerweg 53 – 77). Er is een door de woningbouwcoöperatie erkende bewonerscommissie van 35 leden. Mei 2014 is er in opdracht van Woonstad Rotterdam een funderingsinspectie uitgevoerd aan het pand aan de Nijverheidstraat 246-256 te Rotterdam. De inspectie is uitgevoerd door BVL-Bouwadvies. De conclusie van de inspectie was dat om verdere zakkingen, scheurvorming en cascoschade te voorkomen geadviseerd is om op termijn funderingsherstel te laten uitvoeren.

Er heeft recent een renovatie plaatsgevonden. Deze renovatie heeft echter niet geleid tot de vermindering van de klachten van de bewoners. De klachten richten zich hoofdzakelijk op:

 • Schimmel en vochtproblemen door het hele huis ten gevolge van zeer slechte ventilatie waardoor vervolgens stank en muffe lucht in woningen hangt
 • Waterafvoer bijna alle balkons werkt niet
 • Verrot houtwerk
 • Ramen die niet open kunnen of die niet te bedienen zijn, deuren die niet sluiten
 • Huizen die ernstige tochtproblemen hebben
 • Lekkages in huizen
 • Kranen die lekken
 • Krakende houten vloeren

Conclusie is dat de renovatie geen oplossing heeft gebracht op de vele klachten die er zijn.

Naar aanleiding van het inspreken in de commissie van bewoners, naar aanleiding van het bezoek aan de woningen en naar aanleiding van de vele klachten die al sinds eind vorig jaar zijn ingediend bij Woonstad hebben 50PLUS Rotterdam en SP de volgende vragen aan de wethouder:

 1. Enkele jaren geleden heeft Woonstad de gemeente benaderd met het voorstel het complex te slopen; kan het college aangeven wat de motivatie was van Woonstad om dat verzoek te doen?
 2. De gemeente heeft toen de sloop niet toegestaan vanwege het gezichtsbepalende karakter van het complex. Zijn er naar aanleiding van het verzoek van Woonstad wel afspraken gemaakt door de gemeente over de verdere bestemming van het complex? En zo ja wat zijn dan die afspraken? En zo nee waarom zijn er geen verdere afspraken gemaakt?
 3. De bewoners klagen al jaren over de woningen en stellen dat de klachten al jaren bekend zijn bij Woonstad. Enkele dagen geleden heeft Woonstad een overzicht van de gebreken gestuurd aan de bewonerscommissie. Dat overzicht bevestigt de klachten van de bewoners. De erkende bewonerscommissie vraagt sinds juni 2017 naar rapporten hierover. Volgens de wet Overleg huurders verhuurder hoort Woonstad deze te geven. Kan het college er op aandringen bij Woonstad dat alle rapporten, conditiemetingen, opnames van de aannemer of wat er ook bekend is en was over de toestand van de woningen ter beschikking gesteld wordt aan de bewonerscommissie?
 4. Schriftelijk hebben 23 bewoners de GGD gevraagd om een onderzoek naar de gebreken in de woning en de gezondheid van de bewoners te doen. Daarbij hebben de bewoners hun specifieke situatie uiteengezet in een mail aan de afdeling Gezondheid en Milieu van de GGD. De betreffende afdeling van de GGD weigert dit onderzoek uit te voeren. Kan het college aandringen op een zo spoedig mogelijk uitvoeren van dit onderzoek door daadwerkelijk de woningen te inspecteren in relatie tot de volksgezondheid?
 5. Kan het college Bouw en Woningtoezicht opdragen een onderzoek te doen naar de conditie van de woningen?
 6. In reactie op een en ander geeft de woningbouwcoöperatie aan bij de gemeente dat er te veel goedkope woningen zijn in de wijk Feijenoord. Kan het college aangeven op basis van welke informatie zij tot die conclusie komt?
 7. Wat is het standpunt van het college wat betreft de toekomst van dit complex?

Verder willen 50PLUS Rotterdam en SP graag tijdens de eerstvolgende commissievergadering van de tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening dit onderwerp agenderen. Naar aanleiding van de al langlopende klachten van de bewoners en de woningbouwcoöperatie Woonstad die geen enkele actie onderneemt om de klachten te verhelpen en de gemeente die verwarring creëert over de bestemming van het complex is dat zeer wenselijk.

 

Deze Regeling van Werkzaamheden in de raad is te bekijken via deze link.

Delen via: