Regeling van Werkzaamheden: Iedere euro is voor de ouderen meegenomen!

25 augustus 2022

Geachte voorzitter,

 

Tot voor kort was langdurige armoede onder ouderen een beperkt probleem met percentages rond de 2%. Dat is voltooid verleden tijd. Sinds de stijging van de energieprijzen en de inflatie die merkbaar is in de supermarkt en op tal van andere plaatsen krijgen steeds meer ouderen te maken met armoede. We hoeven de krant niet eens open te slaan want het nieuws staat in vette letters al op de voorpagina. Ook op het internet gonst het van de verhalen en ellende. Niet alleen ouderen maar ook de jongeren hebben te maken met het onbetaalbaar worden van het dagelijks leven.

Tel bij de gierende inflatie de indexatie die ouderen al 15 jaar niet hebben gehad en het financiële drama voor pensioengerechtigden is compleet. Ondanks dat er in juli mondjesmaat is geïndexeerd, is dat slechts een fooi of een doekje voor het bloeden.

De Rijksoverheid helpt een beetje met toeslagen en korting op de energiebelasting, maar komt het ook op de juiste plaats terecht? Eerder al vroegen we aandacht voor de AOW’ers die zelf achter hun €800 aan moeten wanneer ze voor deze toeslag in aanmerking komen en het feit dat ze de weg naar die toeslag maar moeilijk weten te vinden.

Uit de rapportage van de toenmalige wethouder van Armoede Grauss bleek dat 40% van de AOW’ers die er recht op hebben geen gebruik maken van het AOW-tegoed. Schaamte en eer zouden deze AOW’ers tegenhouden om gebruik, te maken van de €450 die beschikbaar is om het leven betaalbaar te houden.

50PLUS Rotterdam maakt zich grote zorgen over de armoede die onder ouderen de afgelopen periode is ontstaan. Het is ook overduidelijk dat we in Nederland in een gigantische armoedecrisis terecht aan het komen zijn. Uit onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB1 blijkt dat de armoede onder ouderen heel snel groeit door de hoge inflatie. Ouderen worden er keihard door geraakt. Een op de acht komt nauwelijks rond en een kwart van de senioren past nu al de uitgaven aan.

De winter staat voor de deur en het is 50PLUS Rotterdam alles aangelegen dat wij als gemeente Rotterdam alles op alles zetten om onze ouderen maximaal financieel te ondersteunen. Het leven van veel ouderen met een beperkt inkomen was al niet gers, maar met de huidige inflatie en energiekosten wordt het leven onmogelijk, dat kunnen we en mogen we onze Rotterdamse ouderen niet aan doen.

50PLUS Rotterdam wil zo snel mogelijk met de wethouder Armoedebeleid het gesprek aan gaan om te bezien wat we als gemeente doen en wat we nog extra kunnen doen.

  • Hoe kunnen we de (stille) armoede onder ouderen bestrijden de komende maanden?
  • Hoe kunnen we zorgen dat alle ouderen die recht hebben op de energietoeslag die ook krijgen?
  • Hoe kunnen we ouderen die recht hebben op een AOW-tegoed bereiken en zorgen dat we die AOW-tegoed ook verstrekken?

 

50PLUS Rotterdam wil aan de hand van actuele informatie met de wethouder zo snel mogelijk het gesprek voeren over hoe we in Rotterdam onze ouderen zoveel mogelijk bijstaan in deze armoedeperiode.

Daarnaast gaat 50PLUS Rotterdam ervanuit dat onze wethouder Armoede ook volledig gealarmeerd is door de huidige ernstig stijgende armoedeontwikkelingen in Nederland en in Rotterdam in het bijzonder. 50PLUS Rotterdam wil graag met de wethouder Armoede het gesprek aangaan om te vernemen en te bespreken welke noodscenario’s deze wethouder Armoede aan het nemen is om deze enorme armoedeval van veel mensen (jong en oud) de komende maanden op te gaan vangen. Ook vraagt 50PLUS Rotterdam zich af of onze wethouder Armoede al de alarmbellen bij het rijk geluid heeft.

Vandaar het verzoek van 50PLUS Rotterdam om dit onderwerp ter bespreking te agenderen voor de eerstkomende commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding.

 

 

 

 

 

Delen via: