Regeling van Werkzaamheden: het moment van de waarheid voor Feyenoord!

11 april 2022

Geachte voorzitter,

 

Begin november 2021 liet Feyenoord via president-commissaris Toon van Bodegom weten dat Feyenoord het financieel niet haalbaar vindt om door te gaan met het bouwen van een nieuw stadion. Vanwege vele factoren waaronder bouwkosten, bouwlogistiek en dergelijke stopt Feyenoord met de bouw van een nieuw stadion. Daarmee legde Feyenoord een bom onder de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, het pretentieuze project van de gemeente, die onder leiding van het vorige college en burgemeester Aboutaleb deze gebiedsontwikkeling in 2016 gekoppeld had aan de bouw van een megalomaan nieuw stadion.  Feyenoord vindt het niet meer verantwoord om door te gaan met dit langlopende stadionproject en geeft in een gesprek op 9 december 2021 in de commissie MPOF aan de raad aan in april 2022 duidelijkheid te geven over hoe nu verder met Feyenoord en een stadion. Dit omdat Feyenoord zo’n 2 tot 3 maanden nodig heeft om te onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn nu Feyenoord dit besluit heeft genomen.

Verder heeft de Raad van State, ondanks dat zij in eerste instantie alle informatie op 1 februari 2022 wilde ontvangen, alle partijen extra uitstel verleend om informatie te verstrekken. De deadline voor informatieverstrekking aan de Raad van State is nu 6 mei 2022.

50PLUS Rotterdam wil graag nog dit voorjaar het debat voeren over de ontstane situatie. Daarom verzoekt 50PLUS Rotterdam het college om alle onderliggende rapportages zoals het Drees&Sommers rapport bij Feyenoord op te vragen en deze rapportages aan de raad ter beschikking te stellen.  Ook verzoekt 50PLUS Rotterdam het college de reguliere voortgangsrapportage voor de komende commissie Fysiek of Bestuur aan de raad aan te leveren.

Daarbij staat er ook nog een uitnodiging van de heer Moussault, lid van de Raad van Commissarissen van Feyenoord, gedaan in de MPOF-commissie op 9 december 2021 om als commissie eind maart/april naar de Kuip te komen om naar zijn eigen zeggen bij te praten over de keuze met de twintig criteria van Feyenoord en om in volledige transparantie van Feyenoord te horen waar Feyenoord staat en hoe Feyenoord daar gekomen is. In overleg met de commissie Fysiek of Bestuur moet deze afspraak nog ingepland worden.

Tenslotte verzoekt 50PLUS Rotterdam daarom om dit onderwerp met de bijbehorende documenten zoals hierboven om verzocht ter bespreking te agenderen voor de eerstkomende tijdelijke commissie Fysiek of Bestuur.

 

 

Delen via: