REGELING VAN WERKZAAMHEDEN: ambtenarenondersteuning + herbergopvang

5 februari 2020

Geachte voorzitter,

Woensdag 29 januari waren de leden van de commissies ZOCS en WIISA te gast bij de Pauluskerk. Het was een zeer informatieve middag over de activiteiten en werkzaamheden van de Pauluskerk.

Een van de onderwerpen waarover ook indringend gesproken is betrof onze dakloze inwoners van de stad. In deze wintertijd staat de Pauluskerk erom bekend dat zij grote zorg dragen voor deze mensen.

Dominee Couvee kwam met een opmerkelijk input en voorstel rond een specifieke doelgroep daklozen; buitenlandse werklozen. Momenteel zijn het de midden en oost Europeanen maar volgend jaar kunnen dat mensen uit zuidelijke landen zijn. Het betreft hier een doelgroep die eigenlijk op economische gronden naar ons land gekomen zijn. Ze hebben veelal op contractbasis in bijvoorbeeld het Westland gewerkt en zijn na beëindiging van hun werkzaamheden in ons land gebleven in de veronderstelling hier nog ander werk te vinden. Maar het lot heeft anders beschikt en geleidelijk aan zijn een deel van deze mensen in een erbarmelijke situatie terecht gekomen en zwerven doelloos op straat rond. Bij deze mensen was het recht op huisvesting vaak gekoppeld aan de duur van hun werkcontract. Het gaat volgens de Pauluskerk om een groep daklozen met een omvang van zo’n 150 tot 200 mensen. Anders als bij bijvoorbeeld de doelgroep vluchtelingen, de doelgroep mensen met psychische problemen en de doelgroep mensen in de schuldenproblematiek die dakloos worden in onze stad is deze groep mensen van alle hulp verstoken. Ze komen voor geen enkele regeling in aanmerking, raken vervuild, worden ziek en zijn ernstig oververmoeid. Een gevoel van stress en machteloosheid maakt dat ze niet meer in staat zijn om het heft in eigen handen te nemen.

De Pauluskerk wil heel graag voor nu deze doelgroep maar in de toekomst voor andere gelijksoortige doelgroepen een ondersteuning bieden zodat er gewerkt kan worden aan een toekomstperspectief voor deze daklozen. De opvang waar de Pauluskerk aan denkt is een herbergopvang van zo’n 25 plekken. De zwaar verwaarloosde mensen kunnen dan slapen, douchen en eten (bed, bad en brood) gedurende een korte periode en zo weer aansterken en ontstressen. Om te kunnen werken aan een toekomstperspectief voor deze mensen (terug naar huis, werk, zorg en dergelijke) heeft de Pauluskerk echter de hulp van de gemeente nodig. Er zijn ambtenaren op het stadhuis nodig die in staat zijn om op korte termijn deze opgevangen mensen te voorzien van de nodige documenten, formulieren, papieren. In zijn uitleg had dominee Couvee het over dat in het verleden een zekere ambtenaar Tilly dag en nacht bereikbaar was en door alle lagen en niveaus van de ambtelijke molen heen in afzienbare tijd de juiste paperassen voor hulpbehoevenden wist te organiseren. Twee of drie van dergelijke Tilly’s zouden in samenwerking met de tijdelijke herbergopvang van de Pauluskerk ervoor kunnen zorgen dat er een snelle oplossing en doorstroming voor deze doelgroep op gang komt.

Om dit idee naar een hoger plan en verdere uitwerking te brengen heeft een aantal partijen het verzoek om deze problematiek en voorstel vanuit de Pauluskerk op de kortst mogelijke termijn in een commissievergadering aan de orde te kunnen stellen bij het college.

Het is nu winter en dit laten liggen is onacceptabel en handelen is nu nodig!

Delen via: