Interpellatiedebat: Masterplan Parkhaven

15 december 2020

Geachte gemeenteraad,

De fracties 50PLUS Rotterdam, Partij voor de Dieren, NIDA en PVV verzoekt de gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 17 december 2020 om een interpellatiedebat met wethouder Kurvers.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 een brief ontvangen van de Stichting Groen Parkhaven1 waarin de Stichting Groen Parkhaven aangeeft dat door wethouders Kurvers onjuiste informatieverstrekking aan de leden van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 04 november 2020 heeft plaatsgevonden. Het betreft de contacten die wethouder Kurvers gehad zou hebben met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als ook de status van het advies welke door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is uitgebracht op het Masterplan Parkhaven. Aan de hand van WOB-informatie door inwoners opgevraagd is aantoonbaar dat de verstrekte informatie van wethouder Kurvers niet overeenkomt met de ontvangen informatie uit de WOB-verzoeken.

De fracties 50PLUS Rotterdam, Partij voor de Dieren, NIDA en PVV wenst hierover een debat aan te gaan met wethouder Kurvers.

Delen via: