Brief aan de Burgermeester over interpellatiedebat wethouder van Gils

16 juli 2020

Geachte burgemeester,

Naar aanleiding van het interpellatiedebat met wethouder van Gils1op 02 juli 2020 heeft U als voorzitter van de raad aan de raad toegezegd om te gaan onderzoeken bij het Openbaar Ministerie of dat wethouder van Gils strafrechtelijk te vervolgen is.

Het betrof een uitgebreid interview één dag na een besloten bijeenkomst op 20 juni 2020 om 7.53uur in het AD2met wethouder van Gils waarin wethouder van Gils letterlijk de informatie aan het AD verstrekte die de wethouder in alle beslotenheid en onder geheimhouding ook aan de raad had verstrekt.

Middels een WhatsApp op 06 juli jl. heeft u ondergetekenden op de hoogte gebracht van het resultaat van zijn onderzoek. Volgens uw bericht heeft u de Hoofd Officier van Justitie HOvJ benaderd met de vraag of de wijze waarop wethouder van Gils informatie over frauderende medewerkers met het AD heeft gedeeld -na een toelichting aan de raad- aangifte rechtvaardigt wegens “het lekken van geheime informatie”.

De officier heeft u laten weten dat er geen sprake is van geheime informatie. Immers zo meldt u in uw WhatsApp, de informatie die de wethouder gebruikte om maatregelen tegen medewerkers te treffen is afkomstig van het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie heeft op deze informatie geen geheimhoudingsplicht opgelegd. Derhalve is de verstrekte informatie niet geheim. Middels een brief zou u, zo meldde u ons, ook de gemeenteraad hiervan op de hoogte brengen.

Hierop hebben ondergetekenden via de WhatsApp aan u laten weten dat wij als raadsleden geen weet hadden van deze niet geheime informatie. Graag willen wij die niet geheime informatie van het Openbaar Ministerie ontvangen, de informatie waarop volgens het Openbaar Ministerie geen geheimhoudingsplicht rust en die de wethouder gebruikte in de geheime sessie in de raad en die vervolgens één dag erna in het AD door de wethouder was opgetekend! Zo kan de gemeenteraad ook zelf beoordelen of de informatie inderdaad openbaar is schreven wij u in een bericht.

Daarop liet u telefonisch aan ondergetekende, mevrouw Verkoelen, weten deze gevraagde informatie aan de raad te zullen verstrekken maar dat dit even wat meer tijd kostte omdat de namen en adressen en dergelijke van personen zwart gevlakt dienden te worden in verband met de privacy.

Vandaag 16 juli 2020 op de laatste dag voor het zomerreces hebben wij als raad de brief van de burgemeester mogen ontvangen met de reactie van het Hoofd Officier van Justitie HOvJ van het Openbaar Ministerie.

De informatie waarop volgens het Openbaar Ministerie geen geheimhoudingsplicht rust en die de wethouder gebruikte in de geheime sessie in de raad en die vervolgens één dag erna in het AD door de wethouder was opgetekend hebben wij als raad helaas nog niet mogen ontvangen.

Omdat wij deze kwestie toch niet te lang boven de markt willen laten hangen verzoeken wij u om de door ons gevraagde informatie zo snel mogelijk toe te zenden.

Hoogachtend,

Ellen Verkoelen (50PLUS Rotterdam) & Aart van Zevenbergen (SP Rotterdam)

Delen via: