Actualiteit: Kwijtschelden van schulden

19 december 2019

Geachte voorzitter,

Het AD kopte gisteren 11 december 2019 de volgende kop binnen: ‘Arnhem scheldt schulden van inwoners in één klap kwijt’. Honderden Arnhemmers met een schuld bij de gemeente zijn daar op 1 januari van het nieuwe jaar in één klap vanaf. De gemeente Arnhem scheldt hen alles bij elkaar 2,3 miljoen euro kwijt. Het betreft 1445 vorderingen in Arnhem. De actie richt zich op mensen die alles doen om hun schuld af te lossen maar die na drie jaar nog niet van die last af zijn. Ze hebben vaak niet meer dan een bijstandsuitkering.

Deze actie is een uitvloeisel van nieuwe gemeentelijke regels bij de invordering van schulden. Bij de gemeente Arnhem staan zo’n 4500 mensen in het krijt, om uiteenlopende redenen. De nieuwe aanpak die Arnhem voorstaat moet voorkomen dat schulden onnodig verder oplopen, waardoor mensen alleen nog maar dieper in het financiële moeras wegzakken.

De gemeente werkte daar zelf aan mee, onder meer door invorderingskosten en rente op betalingsachterstanden in rekening te brengen. Met ingang van volgend jaar wil Arnhem maatregelen treffen die lucht moeten geven aan bijstandsgerechtigden met schulden bij de gemeente Arnhem. De kwijtschelding voor mensen die drie jaar lang aan een betalingsregeling hebben meegewerkt, is er één van. Een andere maatregel is dat mensen altijd minimaal 95 procent van hun bijstandsuitkering overhouden als hun schuld bij de gemeente daar mee wordt verrekend. Met deze aanpassing loopt Arnhem vooruit op wat naar verwachting in 2021 landelijk de praktijk wordt.

Ook worden de incassokosten in de gemeente Arnhem verlaagd naar 75 euro. Voorheen waren ze in Arnhem gebaseerd op een percentage van de schuld die mensen bij de gemeente hadden, tot een maximum van 700 euro. Verder brengt de gemeente Arnhem vanaf volgend jaar geen wettelijke rente meer in rekening over de schulden, óók om deze niet nog verder te laten oplopen.

Schulden waarvan de gemeente Arnhem denkt dat die nooit meer worden afbetaald worden voortaan na tien of twintig jaar afgeschreven. Tot nog toe gold daarvoor in Arnhem geen vaste termijn. De soepeler kwijtscheldingsbehandeling geldt overigens niet voor bijstandsgerechtigden die zijn bestraft voor fraude. Sterker, waar nu nog termijnen van tien en twaalf jaar gelden, blijft hun schuld vanaf volgend jaar voor twintig jaar in de boeken staan in Arnhem.

50PLUS vindt dit een voorbeeldige aanpak van de gemeente Arnhem.
50PLUS Rotterdam wil over deze voorbeeldige aanpak van de gemeente Arnhem tijdens de actualiteitenraad van donderdag 19 december 2019 in debat met het college.

Delen via: