Actualiteit: Het college van B&W werkt voor alle Rotterdammers!

4 oktober 2018

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de ontvangen begroting met daarin verwerkt het collegeprogramma op vrijdag 28 september 2018 om 7.00uur in de morgen en welke om 9.00 uur verstrekt en gepresenteerd werd aan de pers en media willen 50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, DENK, NIDA, SP en de Partij voor de Dieren een actualiteit aanvragen met betrekking tot de behandeling van het proces van het door het college gepresenteerde collegeprogramma plus begroting.

Na de verkiezingen op 21 maart 2018 hebben de dertien gekozen politieke partijen een drietal maanden geformeerd. Het resultaat van die formatie, een coalitie van zes politieke partijen die gezamenlijk 23 zetels van de 45 zetels behelzen, is ons aller bekend. Op 5 juli 2018 is een coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’, geschreven door deze zes politieke partijen met 23 zetels voor en 22 zetels tegen aangenomen in de gemeenteraad. Op diezelfde datum van 5 juli 2018 is er ook een college van B&W met tien wethouders geïnstalleerd.

Daarmee is een nieuwe werkelijkheid voor de gemeente Rotterdam ontstaan. Deze nieuwe werkelijkheid bestaat uit een college van B&W met 10 wethouders die verantwoordelijkheid aflegt aan één gemeenteraad van 45 zetels over het te leveren werk in de komende beleidsperiode 2018-2022.

Vanuit deze verantwoordelijkheid mag de gemeenteraad aannemen dat het college aan de slag gaat om het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ en de reeds vastgelegde opgelegde regels vanuit rijk, provincie (het zogenaamde medebewind) te vertalen naar een eigen collegeprogramma waarin het college concreet aangeeft welke resultaten het college wil behalen in het komende jaar. Die concreetheid van uitvoering van het coalitieakkoord in een collegewerkprogramma is het zogenaamde uitvoeringscontract van het college met alle inwoners van Rotterdam.

Het college van B&W stelt ook jaarlijks de begroting op waarin staat wat die plannen uit het collegeprogramma kosten en welke inkomsten het college van B&W verwacht. Een begroting wordt altijd opgemaakt met een blik op de komende jaren. Het is als het ware de offerte van het college van B&W aan alle Rotterdammers voor het uitvoeren van activiteiten zoals vastgelegd in het collegeprogramma, het uitvoeringscontract met alle Rotterdammers.

De gemeenteraad heeft een wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Gezien het lange formatieproces van drie maanden en gezien de daaropvolgende zomervakantie van twee maanden is het verklaarbaar dat het nieuwe college met 10 wethouders geen kans heeft gezien om een eigen collegewerkprogramma ruim voor de begroting aan te leveren aan de gemeenteraad. Al bij de behandeling van het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdammers’ werd het zichtbaar dat dit teveel gevraagd was van de 10 kersverse wethouders.

Nu beide documenten (collegeprogramma en begroting) sinds vrijdag 28 september 2018 om 7.00uur echter bij de gemeenteraad voorliggen willen de partijen 50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, DENK, NIDA, SP en de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk met het college in gesprek over de wijze van behandeling van het collegeprogramma van dit nieuwe college van B&W in de gemeenteraad. Vandaar dat wij graag tijdens de actualiteitenraad van donderdag 4 oktober met het college van B&W dit gesprek aangaan.

Delen via: