Aanvraag Actualiteit: Welzijnswerk in Feijenoord in gevaar door fout

29 november 2021

Geachte voorzitter,page1image56521280

Het welzijnswerk in de Rotterdamse wijk Feijenoord komt mogelijk maanden stil te liggen door een fout in de aanbesteding schrijft het AD in een artikel1. Bij de aanbesteding van het welzijnswerk in Rotterdam, waar zorgaanbieders zich elke vier jaar voor kunnen inschrijven, blijkt de aanmelding van één partij niet te zijn meegenomen door de gemeente. Uit stukken die het AD in handen heeft, blijkt dat de inschrijving ‘onterecht niet door de gemeente in behandeling was genomen’. De aanbieder diende een klacht in en die is gegrond verklaard.

‘Op 10 november is door een van de aanbieders een klacht ingediend bij het gemeentelijke en onafhankelijke Meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteden (verderop in deze brief staat een toelichting op de rol van het Meldpunt). Het Meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteden heeft deze klacht op vrijdag 12 november gegrond verklaard en de gemeente geeft hier opvolging aan. De gemeente is daardoor genoodzaakt om het aanbestedingsproces voor alle gebieden tijdelijk op te schorten. Dit heeft gevolgen voor de planning van de aanbesteding en voor de ingangsdatum van de nieuwe welzijnsopdracht.’ Schrijft wethouder Eskes vrijdag 26 november aan de gemeenteraad.

Tijdens een van de eerste vergaderingen van de commissie Sociaal van de nieuwe gemeenteraad in halverwege 2018 vroegen we als 50PLUS Rotterdam aandacht voor de brandbrief van de wijkraad Feijenoord. De nieuwe welzijnsaanbieder Humanitas maakte er zooitje van. Van welzijnswerk was niet of nauwelijks sprake. Na veel duwen, trekken en continu aandacht vragen voor de bewoners van Feijenoord heeft het uiteindelijk welzijnswerk opgeleverd wat in de buurt komt van wat ooit beoogd was. Volgend jaar mogen ze in Feijenoord een nieuwe aanbieder verwelkomen want Humanitas is al de wacht aangezegd. Veel vertrouwen hebben ze er niet in, niet in de laatste plaats omdat de bewonersvertegenwoordigers niet vooraf betrokken zijn geweest bij de aanbesteding, ondanks hun nadrukkelijk verzoek.

Nu de aanbesteding vertraging heeft opgelopen omdat een van de aanbieders een klacht heeft ingediend bij het Meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteding is de aanbesteding met minstens twee maanden vertraagd. Op zichzelf is dat al vervelend, maar dat dit juist weer voor Feijenoord grote impact zal hebben behoeft geen uitleg. Bovendien moet de gemeente nu op haar knieën voor Humanitas met het verzoek om toch wat langer het welzijnswerk te verzorgen ondanks dat Humanitas weet al dat ze de nieuwe opdracht niet zal krijgen. Wat een geklungel.

Bovendien vindt 50PLUS Rotterdam het niet erg chic en handig om een aanbieder bij voorbaat uit te sluiten als we uiteindelijk toch niet zo ontevreden zijn met wat ze nu aanbieden. Niet in de laatste plaats omdat we op die manier Humanitas ook voor de rest van de stad diskwalificeren.

Het college laat Feijenoord voor de zoveelste keer akelig in de steek, eerst door overmoedige plannen te willen in een kwetsbare wijk, vervolgens door het herstel een veel te lange termijn te gunnen. Feijenoord is geen Kralingen of Hillegersberg, Feijenoord is een kwetsbare wijk, met een veelvoud van problemen, met bewoners die leven in stille armoede, die uit hun huizen en buurt worden gejaagd voor duurdere woningen voor de Rotterdammers die het college graag ziet: kapitaalkrachtig, hoger opgeleid, zelfbewust en op de fiets.

Ook de aanvang van de nieuwe aanbesteding van het Wmo-werk is een half jaar uitgesteld, mede omdat de tarieven te laag zijn bevonden. De wethouder geeft aan dat de tarieven zijn vastgesteld voor de gemeente. Ook dit roept bij 50PLUS Rotterdam op over wie deze tarieven heeft vastgesteld en op grond waarvan.

‘Deze uitkomst betekent, in combinatie met de vertraging in de planning, voor dit gebied een lange periode van onzekerheid’, schrijft Eskes. ‘De gemeente is met de aanbieder in gesprek om eventuele continuïteitsrisico’s in de dienstverlening aan bewoners te voorkomen of te beperken.’

50PLUS Rotterdam wil gezien de urgentie van dit onderwerp met de wethouder zo snel mogelijk in gesprek tijdens de Actualiteitenraad van 09 december 2021 over deze zeer onwenselijke situatie in het welzijnswerk.

 

 

 

1 https://www.ad.nl/rotterdam/welzijnswerk-in-feijenoord-in-gevaar-door-fout-lange-periode-van- onzekerheid~a9c20547/?fbclid=IwAR25_mSWsHRvzCRXqpsQgZvNIpVi4c5iLjtq6xL0oFFQL8vm5MKdLQ6pz7w page3image55973312page3image55973504
2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10851127/1/s21bb014969_2_53033_tds
Delen via: