Aanvraag Actualiteit: Participatieproces Recreatieoord Hoek van Holland een farce?

8 december 2020

Geachte voorzitter,

Tot schrik van de bewoners van het recreatieoord Hoek van Holland wil de gemeente Rotterdam een van de laatste gemeentelijke vakantieparken afstoten. In alle stilte zonder medeweten en inbreng van de 1100 recreanten (900 huisjes en 200 stacaravans) blijkt de verkoop van het Hoekse Recreatieoord al verregaand voorbereid. Het college wil het Recreatieoord nu in erfpacht gaan uitgeven aan een commerciële exploitant. Op 03 november jl. twee dagen nadat het recreatiepark haar deuren voor de winter heeft gesloten voor de recreanten valt dit zeer onaangename bericht op alle deurmatten van de 1100 recreanten.

Het Recreatieoord is ontstaan in 1923 en is daarmee een van de oudste vakantieparken van Nederland. Ook is Rotterdam een van de laatste gemeenten die nog zelf een vakantiepark uitbaat. De grond is in eigendom van de gemeente en de gemeente onderhoudt en beheert het park ook zelf.

Sinds 1923 was het vakantieoord voor de ‘gewone’ Rotterdammer. Tegenwoordig is het een mix van volkse bewoners en de wat minder alledaagse creatievelingen. De populatie is overwegend wit: de helft komt uit Rotterdam zelf, de helft van elders. De huisjes en de stacaravans zijn in eigendom van de bewoners zelf.

Het onaangename bericht van het college op 03 november jl. waarin het college van burgemeester en wethouders de recreanten meedeelde dat het college had besloten om Recreatieoord Hoek van Holland te verkopen en dat het college van B&W hiervoor in de laatste maanden van dit jaar gingen starten met een aanbesteding om een geschikte ondernemer te vinden die de nieuwe eigenaar zou worden en de exploitatie van het recreatieoord op zich zou nemen veroorzaakte een hoos van protesten bij de recreanten van het recreatieoord.

Het resultaat was dat net voor de procedurevergadering commissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte van 18 november jl. het college van B&W de commissie middels een schrijven liet weten dat het college zorgvuldigheid in dit verkoopproces vooropstelt.

Het college van B&W heeft vervolgens in de commissie BWB afgesproken dat er een participatieproces met de recreanten zou plaatsvinden de komende maanden. Ook geeft het college aan dat de bespreking van de verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland uit te willen stellen tot eind januari. Vanuit de commissie wordt ook nog het verzoek gedaan aan het college van B&W om de volgende punten mee te nemen in het proces ter voorbereiding op de commissiebehandeling:

–   recht van opstal/economisch eigendom (compensatie);

–   ondersteuning aan de RAR (in verband met bereiken alle recreanten);

– gesprekken in openbaarheid voeren o.l.v. een gespreksleider bij voorkeur aangewezen door recreanten, notuleren van de gesprekken;

– toelichting op welke ruimte er wel/niet is voor alternatieve plannen/andere initiatieven.

Verder zal voorafgaand aan het debat in de commissie BWB houdt de commissie een inspreekmoment voor recreanten ea.

Nu bereiken ons berichten dat het hele participatieproces zoals hierboven afgesproken nu al een wassen neus dreigt te worden. Op 04 december jl. valt namelijk bij alle 1100 recreanten een brief in de bus met een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst over het principebesluit verkoop op 14 december van 19.30-21.00 uur. De gemeente geeft gedurende 1,5 uur de mogelijkheid aan alle recreanten om vragen te stellen. De portefeuillewethouders en de ambtenaren zullen die vragen beantwoorden. Een moderator zal een selectie van de vragen maken.

Zorgen, vragen en ideeën van de bewoners moeten de recreanten echter delen met de RAR (Recreanten Advies Raad). De gemeente zie de RAR als eerste aanspreekpunt en de belangenbehartiger van alle recreanten.

Echter al op 26 november heeft de RAR een brief opgesteld voor de recreanten waar de RAR voorstelt de belangen van de recreanten te vertegenwoordigen en met het verzoek om het emailadres door te geven. Deze brief zou de gemeente doorsturen naar de recreanten want dan kon er ook door de RAR gehandeld worden. Deze brief is echter niet door de gemeente doorgestuurd naar de recreanten. Ook heeft de RAR op 30 november jl. een brief gestuurd aan het college van B&W om samen te komen en met elkaar af te stemmen wat de voorwaarden en uitgangspunten van het participatieproces moeten worden. Tot op de dag van vandaag heeft de RAR geen antwoord op deze brief gekregen.

Met andere woorden er zijn al meer dan drie kostbare weken voorbij en de gemeente denkt dat een participatieproces betekent dat ze een informatiebijeenkomst kunnen houden zonder af te stemmen met de RAR en recreanten. Op de verzoeken van de RAR om ondersteuning te verlenen (een van de aangedragen aspecten door de commissie BWB) is nog geen gehoor gegeven en ook op het verzoek van de RAR om de spelregels van het participatieproces met elkaar te bespreken alvorens te starten met een informatieavond wordt geen gehoor aan gegeven door het college van B&W.

50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam en PVV voorzien dat daarmee het hele participatieproces door het college van B&W niet serieus genomen wordt en wil voorkomen dat dadelijk eind januari 2021 het college van B&W naar de commissie BWB terugkomt met een geweldig verhaal dat aan alle wensen van de commissie BWB voldaan is en de verkoop nu kan starten.

50PLUS, Leefbaar Rotterdam en PVV willen tijdens de actualiteitenraad van donderdag 10 december 2020 in gesprek gaan met het college over deze situatie.

Delen via: