Aanvraag Actualiteit: Nederland Frankenstein in de polder: het killervirus van Rotterdam

3 juni 2021

Geachte voorzitter,

‘Er is de laatste tijd veel aandacht voor het feit dat het Wuhan Institute of Virology ‘Gain of Function Research’ heeft gedaan. Het wordt steeds aannemelijker geacht dat het COVID-19 virus door dergelijk onderzoek gemodificeerd zou kunnen zijn, en vervolgens uit het laboratorium ontsnapt.’ Zo begint het artikel ‘Nederland Frankenstein in de polder: het killervirus van Rotterdam’ op de opiniewebsite ‘Saltmines’1.

In een al 1,5 jaar durende coronacrisis waar wij allen toch aannemen dat deze epidemie haar oorsprong hoogstwaarschijnlijk in Wuhan vindt heeft 50PLUS Rotterdam met meer dan gebruikelijke aandacht dit artikel tot zich genomen.

Het artikel lezende was 50PLUS Rotterdam niet op de hoogte van het feit dat in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) te Rotterdam virussen ontwikkeld worden die bij een eventuele uitbraak de halve wereldbevolking zou kunnen uitroeien door een afgrijselijke dodelijke ziekte, net zoals COVID-19 een massavernietigingswapen is gebleken te zijn.

50PLUS Rotterdam vraagt zich daarom ook af, nu we de COVID-19 pandemie eindelijk na 1,5 jaar en beetje onder controle krijgen, het niet dringend tijd wordt om alles op alles te gaan zetten opdat een dergelijke pandemie niet wederom ons zal treffen.

50PLUS Rotterdam stelt zich de vraag of dergelijk Gain of Function onderzoek waarbij bepaalde functies van een virus ‘opgepept’ worden ten behoeve van onderzoek naar toekomstige pandemieën uberhaupt zinvol is als we zien dat we op deze wijze zelf het monster Frankenstein met COVID-19 hebben gecreëerd. Daarbij is de vraag of dat dit middenin één van de dichtstbevolkte agglomeraties van Europa moet plaatsvinden.

In 2018 bleek het laboratorium in Wuhan waar onderzoek gedaan werd naar vleermuizenvirussen totaal niet te voldoen aan de veiligheidsnormen die passend zijn bij dergelijke levensbedreigend onderzoek. Personeel (technici en onderzoekers) bleken niet gekwalificeerd voor dit soort werk ondanks dat het laboratorium opgeschaald werd van oorspronkelijk Biosafety Level 2 (BSL-2) naar BSL-3 en uiteindelijk zelfs de zwaarst mogelijke beveiliging BSL-4. BSL-4 niveau betekent dat er gewerkt wordt met organismen die zeer besmettelijk en dodelijk zijn en waarvoor nog geen medicijnen of vaccins ontwikkeld zijn (bijvoorbeeld het Ebolavirus).

Twee jaar later dook COVID-19 op in een dierenmarkt niet ver van het Wuhan Institute of Virology.

50PLUS Rotterdam kan en wil zich niet bedenken wat er zal gebeuren als onverhoopt in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam iets misgaat met dit Gain of Function onderzoek.

50PLUS Rotterdam stelt vooruitlopend op een debat alvast de volgende vragen aan de burgemeester:

 1. Is de burgemeester op de hoogte van het artikel ‘Nederland Frankenstein in de polder: het killervirus van Rotterdam’ op de opiniewebsite ‘Saltmines’1?
 2. Is de burgemeester op de hoogte van welk onderzoek en welk risiconiveau naar welke virussen en mutanten ervan gebeurt in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) Rotterdam? (Is er in het kader van de risico’s en veiligheid een lijst met welke virussen en mutanten er gewerkt wordt in het EMC Rotterdam?)
 1. Wat heeft de burgemeester gedaan richting het EMC Rotterdam nadat er een uitbraak van het COVID-19 virus is ontstaan in China waar eveneens het onderzoek naar vleermuizenvirussen in het Wuhan Institute of Virology heeft plaatsgevonden?
 2. De burgemeester heeft stevige connecties met de veiligheidsraad en met Washington. Hoe heeft de burgemeester gereageerd in 2018 op het bericht dat toen twee Amerikaanse ambassademedewerkers het lab in Wuhan bezochten en zich een ongeluk schrokken over de gebrekkige veiligheid via een geheim kanaal Washington waarschuwde dat veel medewerkers van het lab – technici en onderzoekers – niet gekwalificeerd waren voor dit werk. Ze waarschuwden zelfs dat het Gain of Function onderzoek in het lab een nieuwe SARS-achtige pandemie zou kunnen veroorzaken?
 1. Heeft de burgemeester naar aanleiding van die berichtgeving aan Washington direct ook een onderzoek ingesteld naar de risico’s en veiligheid van het virusonderzoek binnen het EMC in Rotterdam?
 2. Lagere overheden kunnen en moeten nadere veiligheidseisen opstellen (indien nodig) aan gevaarlijke activiteiten op hun grondgebied. Het EMC heeft een beveiligde bunker, maar er lopen dagelijks mensen het gebouw in en uit. Het EMC is niet hermetisch van de buitenwereld afgesloten, ligt midden in de stad, is niet bestand tegen een vliegtuiginslag, overstroming, langdurige stroomstoringen etc. Het lijkt in de verste verte niet op een plek waar kernwapens worden opgeslagen, terwijl dat de enige aangewezen plek zou zijn voor dit soort extreem gevaarlijke virussen. Is er, in het kader van veiligheid en vergunningverlening in het EMC omdat BSL-3 niet meer afdoende is, opgeschaald naar BSL-4?
 1. Is de burgemeester op de hoogte van de onderzoeksresultaten van het EMC, in het bijzonder de resultaten van het H5N1 onderzoek (een virus met de kracht van een vernietigingswapen) van dr Fouchier?
 2. Hoe heeft de burgemeester in 2012 in het kader van risico’s en veiligheid gereageerd op het in EMC Rotterdam ontwikkelde virus dat bij uitbraak de halve wereldbevolking zou kunnen uitroeien door een afgrijselijke dodelijke ziekte en de methode om dit virus te maken werd uiteengezet in een paper die al of niet gepubliceerd zou mogen worden (Fouchier)?
 3. Ligt het Fouchier-virus nog steeds opgeslagen in het EMC? Zo ja: is de veiligheid dan gewaarborgd zoals bij eerdergenoemde rampscenario’s? 50PLUS Rotterdam wil hierbij graag verwijzen naar de brief van de Minister van VWS2 aan de Tweede Kamer (nr 130) van 17 februari 2012.
 4. Is het EMC, of enig ander onderzoekscentrum in Nederland zover de burgemeester dat weet, nog steeds betrokken bij Gain of Function onderzoek aan virussen, al dan niet gesponsord door buitenlandse partijen?
 5. Gezien de besmettelijkheid en fataliteit van dit door onderzoek gecreëerde virus, deelt de burgemeester onze mening dat dergelijke gevaarlijke virussen geen plaats hebben in een dichtbevolkte agglomeratie zoals Rotterdam?
 6. Vindt de burgemeester niet ook dat toen eenmaal wereldwijd de COVID-19 pandemie uitbrak er in ieder geval een stop aan het onderzoek in het EMC had moeten plaatsvinden?
 7. Vindt de burgemeester niet samen met 50PLUS Rotterdam dat er onmiddellijk een initiatief dient te worden gelanceerd om het Gain of Function onderzoek op lokaal maar ook op nationaal en liefst ook mondiaal niveau uit te bannen?

50PLUS Rotterdam wil gezien de risico’s en de veiligheidsaspecten dan ook graag met de burgemeester in gesprek tijdens de Actualiteitenraad van 3 juni 2021 om bovenstaande en eventueel andere vragen met betrekking tot het EMC Rotterdam en haar werkzaamheden op het gebied Gain of Function onderzoek van virussen, de veiligheid en de COVID-19 pandemie aan de burgemeester te kunnen stellen.

Delen via: