Aanvraag Actualiteit: Mantelzorg voor dementerende ouderen

24 maart 2021

Geachte voorzitter,

Iedere twee jaar voeren Nivel en Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Zo ook over 2020. Uit deze monitor blijkt dat een op de zeven mantelzorgers die (mede) de zorg draagt voor een dementerende naaste zeer zwaar belast of overbelast is. Gemiddeld zorgen mantelzorgers 40 uur per week voor een naaste met dementie. Voor bijna de helft van de mantelzorgers geldt dat de zorg volledig op hen neer komt. In totaal voelt 39% van de mantelzorgers zich tamelijk zwaar belast en voelt 14% zich zeer zwaar belast of overbelast. De zorg voor een dementerende naaste is geen eenvoudige opgave en deze mantelzorgers verdienen onze steun en ondersteuning.

Corona heeft voor velen een grote invloed op hun dagelijks leven. In de zorg voor dementerende ouderen is die invloed dubbel voelbaar. Bijna 70% van de mantelzorgers die zorgen voor een thuiswonende naaste met dementie, voelen zich sinds de corona crisis meer belast met de zorg voor de naaste. Opvallend gegeven uit de monitor is dat terwijl het aantal vrijwilligers afnam, de buren juist extra zorg verleenden. De slotsom is dat de ondersteuning als geheel vrijwel gelijk gebleven is.

Er is ook specifiek voor de Rotterdamse situatie onderzoek gedaan en daar worden wij als 50PLUS Rotterdam minder vrolijk van. Van de mantelzorgers die in Rotterdam voor een Rotterdamse oudere met dementie zorgt voelt 64% zich sinds de coronacrisis meer belast met de zorg voor de naaste. En 33 % voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die hen de naaste zorg en ondersteuning bieden.

Maar we scoren in Rotterdam op meer terreinen slecht. Krijgt de professionele ondersteuning landelijk een 7,2, in Rotterdam moeten we het met een 6,7 doen. In Rotterdam voelt 48 procent van de mantelzorgers zich in het algemeen niet of weinig ondersteund.

Misschien nog het meest opvallend en zorgelijk: landelijk voelt een op de zeven mantelzorgers zich zeer zwaar of zwaar belast, dat is iets meer dan 14 procent. In Rotterdam is dit percentage 69 procent. Wij vinden dit schokkend en vragen ons oprecht af of wij de Rotterdamse mantelzorgers voor een dementerende niet akelig in de steek laten. En of de wethouder die belast is met deze zorg wel weet waar hij mee bezig is.

50PLUS Rotterdam wil dan ook graag met de wethouder in gesprek tijdens de Actualiteitenraad van 25 maart 2021.

Delen via: