Aanvraag Actualiteit: Hoe weet de Rotterdamse minima van de energietoeslag?

10 mei 2022

Geachte voorzitter,

 

Als gevolg van de stijgende energieprijzen redden steeds meer Rotterdammers het financieel niet meer. Om de energielasten te drukken heeft het Rijk extra maatregelen genomen om de energielasten te drukken. Zo stelt het kabinet extra middelen beschikbaar om eenmalig een energietoeslag van 800 euro te verstrekken aan de Rotterdamse minima tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Echter had het Rotterdamse bestuur eerder aan Rotterdamse minima laten weten dat alle huishoudens met een inkomen tot 130% van het WSM een eenmalige toeslag van 200 euro konden ontvangen. Later maakte het stadsbestuur bekend dat de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het WSM werd verhoogd van 200 euro tot 800 euro en voor huishoudens met een inkomen tussen de 110% en 130% van het WSM de energietoeslag 200 euro bleef. Gezien de toezegging van het Rijk was dit niet juist en moest het stadsbestuur terugkomen op haar toezegging en besloot het stadsbestuur dat huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% geen energietoeslag konden krijgen.

Buiten de formerende partijen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK waren alle politieke fracties zeer verbolgen over deze gang van zaken en verzocht het stadsbestuur tijdens de raadsvergadering van 21 april via een tweetal moties om toch de eerder gemaakte afspraken van het stadsbestuur aan de Rotterdamse minima na te komen. Deze moties haalde het helaas niet omdat een meerderheid van 26 stemmen (Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, DENK en FvD) tegen stemde. Ondertussen heeft de Stichting Verre Bergen laten weten een bedrag van maximaal 15 miljoen euro ter beschikking te willen stellen aan Rotterdamse minima met een inkomen tot 140% van het WSM. Hierdoor kunnen meer Rotterdamse huishoudens dan nu het geval is een energietoeslag van eenmalig 800 euro ontvangen.

Nu blijkt dat de gemeente niet van alle mensen met een laag inkomen alle gegevens heeft. De gemeente heeft alleen alle benodigde gegevens van de mensen met uitkering van de gemeente. Zij hebben de energietoeslag al in maart automatisch op hun rekening gekregen.

Daarom vraagt het stadsbestuur aan die Rotterdamse minima die niet geregistreerd staan bij de gemeente de energietoeslag zelf aan te vragen. Het gaat hier om Rotterdammers die inkomen hebben uit:

  • Loon
  • AOW en aanvullend pensioen
  • Inkomen uit eigen onderneming
  • Inkomen uit verhuur
  • Partneralimentatie

 

De energietoeslag is voor bovengenoemde doelgroepen slechts aan te vragen door middel van een Digid. Veel senioren zijn ondanks COVID-19 nog steeds niet digitaal vaardig genoeg om op deze wijze een energietoeslag aan te vragen. Daarbij komt dat omdat er nu met twee maten gemeten gaat worden door de gemeente, een groot deel van bovengenoemde doelgroepen helemaal niet in de gaten heeft dat ze voor een energietoeslag in aanmerking kan komen. Vanuit het Rijk is hier zeker niet over gecommuniceerd naar de bevolking maar ook de gemeente Rotterdam heeft op geen enkele manier ruchtbaarheid gegeven over de wijze waarop een groot deel van de Rotterdamse minima aan hun energietoeslag kunnen komen.

50PLUS Rotterdam vindt van alles over hoe slordig en onzorgvuldig een en ander rond deze energietoeslag is gelopen. Maar dat zal door 50PLUS Rotterdam op de reguliere manier via commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden aangekaart. Echter dat een grote groep Rotterdamse minima op dit moment nog onwetend is of en hoeveel energietoeslag zij eventueel kunnen ontvangen is in een tijd van grote armoede onacceptabel. 50PLUS Rotterdam wil met het college daarover van gedachte wisselen. Op welke wijze gaat er aan deze energietoeslag ruchtbaarheid gegeven worden door het stadsbestuur? Kan de gemeente niet proactief zelf een reclamecampagne over deze energietoeslag opgestart worden.

 

Over deze en andere vragen rond het bekendmaken van deze energietoeslag wil 50PLUS Rotterdam graag met het college in gesprek gaan tijdens de Actualiteitenraad van 12 mei 2022.

 

Delen via: