Aanvraag actualiteit: Hoe onterecht is cijferfetisjisme in deze sociale wooncrisis?

7 juni 2022

Geachte voorzitter,

In de discussies over de Voortgangsrapportages van het woonbeleid van uw college van B&W is het de afgelopen vier jaar veel te veel gegaan over uw presentatie van de cijfers. En over uw duiding daarvan. Onnodig veel tijd is besteed aan gehakketak over wat u nu precies bedoelt. Het gebakkelei werd met name gedomineerd door uiteenlopende opvattingen over uw cijfers betreffende de bouwproductie van sociale huurwoningen. Door sommigen van u is dat ten onrechte omschreven als cijferfetisjisme.

Na het zomerreces verschijnt uw nieuwste Voortgangsrapportage. Het zou 50Plus Rotterdam welkom zijn om geen tijd meer te verdoen aan definitiegekibbel over uw rapportage. Om dat te voorkomen is het wenselijk dat u voortaan een duidelijk onderscheid maakt tussen echte sociale huurwoningen en de zogenoemde nep sociale huurwoningen.

Dat dit soort nep sociale huurwoningen bestaan wordt sinds kort officieel erkend door de minister voor Volkshuisvesting. Het is om die reden dan ook logisch dat u deze twee soorten sociale huurwoningen niet langer bij elkaar optelt, maar apart gaat categoriseren.

Over dit onderwerp ga ik gaarne met u in debat in de gemeenteraadsvergadering van 9 juni 2022.

 

Delen via: