Aanvraag Actualiteit: Hand in hand voor de Kuip!

26 oktober 2022

Geachte voorzitter,page1image28559616

Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State en 50PLUS Rotterdam citeert letterlijk uit de brichtgeving van de Raad van State1 zelf “De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was. In de eerste plaats omdat er geen zekerheid was over het daadwerkelijk gebruik van het nieuwe voetbalstadion door Feyenoord, maar ook omdat er “serieuze onzekerheid en onduidelijkheid bestond over de vereiste financiële middelen” om het stadion te bouwen. Omdat het stadion een wezenlijk onderdeel van het bestemmingsplan is, vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarom het hele bestemmingsplan ‘Feyenoord City’.” Wil 50PLUS Rotterdam op de kortst mogelijke termijn met de wethouder in gesprek.

Na jarenlang conflict met vele tegenstanders van een nieuw stadion, vele onduidelijke bestuurlijke constructies in het leven geroepen en gehouden te hebben, veel gemeenschapsgeld besteed te hebben aan het droombeeld om een megalomaan nieuw stadion te bouwen is door de Raad van State het volledige bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ vernietigd.

De consequenties van de besluitvorming van de Raad van State om het hele bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ te vernietigen heeft grote gevolgen voor Rotterdam. Naar inziens van 50PLUS Rotterdam vraagt dit hele proces rond de totstandkoming van dit finale vernietigen bij de Raad van State om een grondige analyse. De gemeentelijke enquête is daarvoor het meest geëigende instrument en 50PLUS Rotterdam zal in de raad daar een lans voor willen breken.

Maar vooralsnog en vooruitlopend op verder handelingen wil 50PLUS Rotterdam graag tijdens de Actualiteitenraad van donderdag 03 november 2022 over het besluit van de Raad van State om het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ volledig te vernietigen in gesprek gaan met de wethouder.

 

 

Delen via: