Scholing hoort erbij

5 maart 2018

Volgens de vandaag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) volgt ruim de helft (52 procent in 2016) van de Nederlandse werknemers een werk gerelateerde cursus. Lager opgeleide werknemers volgen minder vaak een cursus ( 29 procent) dan de hoger opgeleide werknemers ( 68 procent).

De reden voor het volgen van scholing naast of vanuit het werk zijn: beter het werk kunnen uitvoeren, de verplichting van bijscholing, zoals in de gezondheidszorg en financiële dienstverlening of het vergroten van de carrièrekansen.

Het CBS constateert verder uit haar onderzoek dat 25- tot 45 jarigen iets vaker een cursus volgen dan de groep 45- tot 65-jarigen. Ook krijgen werknemers vaker een cursus aangeboden als ze langer dan twee jaar in dienst zijn en de werkgever betaalt bij een langer dienstverband ook vaker mee.

50PLUS Rotterdam zet in op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het kader van een leven lang leren. Zo kan beter worden ingespeeld op de specifieke behoeften van werknemers (jong en oud) en de arbeidsmarkt. Wij kiezen ervoor dat werkgevers en scholen hun signaalfunctie gaan gebruiken als het om laaggeletterdheid gaat. Slechts dan
kan er aan oplossingen gewerkt worden.

 

https://50pluspartij.nl/rotterdam/68-rotterdam-visie/2249-onderwijs-laaggeletterdheid
Delen via: